OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 30 mrt 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 30 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 23 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 23 maart 2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor 2022

Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.

PUNT 2: Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor 2022
Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.

Vaststellen kandidaturen jobstudenten 2022

Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.

PUNT 3: Vaststellen kandidaturen jobstudenten 2022
Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.

Project 600: kennisname toelating tot volgen van de opleiding verpleegkunde

Het Vast Bureau neemt kennis van de toelating tot volgen van de opleiding verpleegkunde via Project 600.

PUNT 4: Project 600: kennisname toelating tot volgen van de opleiding verpleegkunde
Het Vast Bureau neemt kennis van de toelating tot volgen van de opleiding verpleegkunde via Project 600.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 23 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor 2022

Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.
Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Vaststellen kandidaturen jobstudenten 2022

Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.
Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Project 600: kennisname toelating tot volgen van de opleiding verpleegkunde

Het Vast Bureau neemt kennis van de toelating tot volgen van de opleiding verpleegkunde via Project 600.
Het Vast Bureau neemt kennis van de toelating tot volgen van de opleiding verpleegkunde via Project 600.
Pdf-versie
Akkoord