OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 23 mrt 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 23 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen van de zitting van 16 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen van de zitting van 16 maart 2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Vaststelling prijzen personeelsmaaltijden

Het vast bureau stelt de prijzen van de personeelsmaaltijden vast.

PUNT 2: Vaststelling prijzen personeelsmaaltijden
Het vast bureau stelt de prijzen van de personeelsmaaltijden vast.

Aanstellen logistiek medewerker met een contract bepaalde duur

Het Vast Bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.

PUNT 3: Aanstellen logistiek medewerker met een contract bepaalde duur
Het Vast Bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.

Vaststellen kandidaturen voor de selectieprocedure van deskundige personeel

Het Vast Bureau stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van deskundige personeel vast.

PUNT 4: Vaststellen kandidaturen voor de selectieprocedure van deskundige personeel
Het Vast Bureau stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van deskundige personeel vast.

Vaststelling van de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel en personeel van de vereniging Weldenderend

Het college van burgemeester en schepenen stelt de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel en personeel van de vereniging Weldenderend vast.

PUNT 5: Vaststelling van de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel en personeel van de vereniging Weldenderend
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel en personeel van de vereniging Weldenderend vast.

PUNT 1: Goedkeuren notulen van de zitting van 16 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Vaststelling prijzen personeelsmaaltijden

Het vast bureau stelt de prijzen van de personeelsmaaltijden vast.
Het vast bureau stelt de prijzen van de personeelsmaaltijden vast.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Aanstellen logistiek medewerker met een contract bepaalde duur

Het Vast Bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.
Het Vast Bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Vaststellen kandidaturen voor de selectieprocedure van deskundige personeel

Het Vast Bureau stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van deskundige personeel vast.
Het Vast Bureau stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van deskundige personeel vast.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 5: Vaststelling van de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel en personeel van de vereniging Weldenderend

Het college van burgemeester en schepenen stelt de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel en personeel van de vereniging Weldenderend vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gezamenlijke rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel en personeel van de vereniging Weldenderend vast.
Pdf-versie
Akkoord