OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 23 feb 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 23 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 9-2-2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 9-2-2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Openverklaren van de functie deskundige personeel (B1-B3) en aanleggen van een wervingsreserve

Het vast bureau verklaart de functie van deskundige personeel (B1-B3) open en start selectieprocedure op.

PUNT 2: Openverklaren van de functie deskundige personeel (B1-B3) en aanleggen van een wervingsreserve
Het vast bureau verklaart de functie van deskundige personeel (B1-B3) open en start selectieprocedure op.

Aanstellen van selectiecommissie voor de functie van deskundige personeel (B1-B3)

Het vast bureau stelt selectiecommissie voor de functie van deskundige personeel (B1-B3) aan.

PUNT 3: Aanstellen van selectiecommissie voor de functie van deskundige personeel (B1-B3)
Het vast bureau stelt selectiecommissie voor de functie van deskundige personeel (B1-B3) aan.

Aanvaarden ontslag van een contractueel zorgkundige

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een contractueel zorgkundige

PUNT 4: Aanvaarden ontslag van een contractueel zorgkundige
Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een contractueel zorgkundige

Aanstellen van huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.

PUNT 5: Aanstellen van huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur
Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.

Aanstellen van een zorgkundige in vervanging

Het vast bureau stelt een zorgkundige aan in vervanging.

PUNT 6: Aanstellen van een zorgkundige in vervanging
Het vast bureau stelt een zorgkundige aan in vervanging.

Aanstellen interieurverzorgster met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een interieurverzorgster met een contract bepaalde duur aan.

PUNT 7: Aanstellen interieurverzorgster met een contract bepaalde duur
Het vast bureau stelt een interieurverzorgster met een contract bepaalde duur aan.

Beslissen tot aanstellen van een jobstudent voor 2022

Het vast bureau stelt een jobstudent voor 2022 aan.

PUNT 8: Beslissen tot aanstellen van een jobstudent voor 2022
Het vast bureau stelt een jobstudent voor 2022 aan.

Goedkeuren gunnen van de levering water passerende tegels

Het Vast Bureau gunt de aankoop van waterpasserende tegels aan firma Van Malderen Bvba om de parking aan het OCMW te vernieuwen

PUNT 9: Goedkeuren gunnen van de levering water passerende tegels
Het Vast Bureau gunt de aankoop van waterpasserende tegels aan firma Van Malderen Bvba om de parking aan het OCMW te vernieuwen

Goedkeuren overdracht investeringskredieten van 2021 naar 2022

Het vast bureau keurt de overdracht goed van de investeringskredieten van 2021 naar 2022.

PUNT 10: Goedkeuren overdracht investeringskredieten van 2021 naar 2022
Het vast bureau keurt de overdracht goed van de investeringskredieten van 2021 naar 2022.

Goedkeuren van een toepassingsbijstand en opleiding GPMI-module sociale dienst

Het vast bureau keurt de aanpassing van de GPMI-module van CEVI goed, evenals de bijstand hiervoor en de opleiding.

PUNT 11: Goedkeuren van een toepassingsbijstand en opleiding GPMI-module sociale dienst
Het vast bureau keurt de aanpassing van de GPMI-module van CEVI goed, evenals de bijstand hiervoor en de opleiding.

Kennisnemen van het formeel advies ivm controle van KSZ-logs door de functionaris voor gegevensbescherming

Het vast bureau keurt het formeel advies over de KSZ-logs goed.

PUNT 12: Kennisnemen van het formeel advies ivm controle van KSZ-logs door de functionaris voor gegevensbescherming
Het vast bureau keurt het formeel advies over de KSZ-logs goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 9-2-2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Openverklaren van de functie deskundige personeel (B1-B3) en aanleggen van een wervingsreserve

Het vast bureau verklaart de functie van deskundige personeel (B1-B3) open en start selectieprocedure op.
Het vast bureau verklaart de functie van deskundige personeel (B1-B3) open en start selectieprocedure op.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Aanstellen van selectiecommissie voor de functie van deskundige personeel (B1-B3)

Het vast bureau stelt selectiecommissie voor de functie van deskundige personeel (B1-B3) aan.
Het vast bureau stelt selectiecommissie voor de functie van deskundige personeel (B1-B3) aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Aanvaarden ontslag van een contractueel zorgkundige

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een contractueel zorgkundige
Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een contractueel zorgkundige
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

PUNT 5: Aanstellen van huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.
Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 6: Aanstellen van een zorgkundige in vervanging

Het vast bureau stelt een zorgkundige aan in vervanging.
Het vast bureau stelt een zorgkundige aan in vervanging.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 7: Aanstellen interieurverzorgster met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een interieurverzorgster met een contract bepaalde duur aan.
Het vast bureau stelt een interieurverzorgster met een contract bepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 8: Beslissen tot aanstellen van een jobstudent voor 2022

Het vast bureau stelt een jobstudent voor 2022 aan.
Het vast bureau stelt een jobstudent voor 2022 aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 9: Goedkeuren gunnen van de levering water passerende tegels

Het Vast Bureau gunt de aankoop van waterpasserende tegels aan firma Van Malderen Bvba om de parking aan het OCMW te vernieuwen
Het Vast Bureau gunt de aankoop van waterpasserende tegels aan firma Van Malderen Bvba om de parking aan het OCMW te vernieuwen
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 10: Goedkeuren overdracht investeringskredieten van 2021 naar 2022

Het vast bureau keurt de overdracht goed van de investeringskredieten van 2021 naar 2022.
Het vast bureau keurt de overdracht goed van de investeringskredieten van 2021 naar 2022.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 11: Goedkeuren van een toepassingsbijstand en opleiding GPMI-module sociale dienst

Het vast bureau keurt de aanpassing van de GPMI-module van CEVI goed, evenals de bijstand hiervoor en de opleiding.
Het vast bureau keurt de aanpassing van de GPMI-module van CEVI goed, evenals de bijstand hiervoor en de opleiding.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 12: Kennisnemen van het formeel advies ivm controle van KSZ-logs door de functionaris voor gegevensbescherming

Het vast bureau keurt het formeel advies over de KSZ-logs goed.
Het vast bureau keurt het formeel advies over de KSZ-logs goed.
Pdf-versie
Akkoord