OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 20 apr 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 20 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen van de vorige zitting

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen van de vorige zitting
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor 2022

Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.

PUNT 2: Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor 2022
Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.

Aanstellen maatschappelijk werker met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker met een contract bepaalde duur aan.

PUNT 3: Aanstellen maatschappelijk werker met een contract bepaalde duur
Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker met een contract bepaalde duur aan.

Goedkeuren gunnen onderhoudscontract voor AED - WZC Ter Meere

Het vast bureau beslist om het all-in servicecontract met de firma AED Partner, Houtparklaan 5 bus 21 te 3600 Genk m.b.t. het onderhoud van de automatische externe defibrillator te verlengen.

PUNT 4: Goedkeuren gunnen onderhoudscontract voor AED - WZC Ter Meere
Het vast bureau beslist om het all-in servicecontract met de firma AED Partner, Houtparklaan 5 bus 21 te 3600 Genk m.b.t. het onderhoud van de automatische externe defibrillator te verlengen.

PUNT 1: Goedkeuren notulen van de vorige zitting

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor 2022

Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.
Het vast bureau stelt jobstudenten voor 2022 aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Aanstellen maatschappelijk werker met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker met een contract bepaalde duur aan.
Het vast bureau stelt een maatschappelijk werker met een contract bepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Goedkeuren gunnen onderhoudscontract voor AED - WZC Ter Meere

Het vast bureau beslist om het all-in servicecontract met de firma AED Partner, Houtparklaan 5 bus 21 te 3600 Genk m.b.t. het onderhoud van de automatische externe defibrillator te verlengen.
Het vast bureau beslist om het all-in servicecontract met de firma AED Partner, Houtparklaan 5 bus 21 te 3600 Genk m.b.t. het onderhoud van de automatische externe defibrillator te verlengen.
Pdf-versie
Akkoord