OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 19 jan 2022, 18:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 19 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 19 januari 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 19 januari 2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Goedkeuren afsluiting arbeidsongeval

Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.

PUNT 2: Goedkeuren afsluiting arbeidsongeval
Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.

Goedkeuren afsluiting arbeidsongeval

Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.

PUNT 3: Goedkeuren afsluiting arbeidsongeval
Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.

Anne Dujardin - herziening beslissing vast bureau van 29/12/2021 wegens wijziging ingangsdatum aanstelling

Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 29/12/2021 omtrent de aanstelling van een interieurverzorgster.

PUNT 4: Anne Dujardin - herziening beslissing vast bureau van 29/12/2021 wegens wijziging ingangsdatum aanstelling
Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 29/12/2021 omtrent de aanstelling van een interieurverzorgster.

Vaststellen van dagorde OCMW-raad

Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2021 vast.

PUNT 5: Vaststellen van dagorde OCMW-raad
Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2021 vast.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 19 januari 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Goedkeuren afsluiting arbeidsongeval

Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.
Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Goedkeuren afsluiting arbeidsongeval

Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.
Het vast bureau keurt de afsluiting van het arbeidsongeval goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Anne Dujardin - herziening beslissing vast bureau van 29/12/2021 wegens wijziging ingangsdatum aanstelling

Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 29/12/2021 omtrent de aanstelling van een interieurverzorgster.
Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 29/12/2021 omtrent de aanstelling van een interieurverzorgster.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 5: Vaststellen van dagorde OCMW-raad

Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2021 vast.
Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2021 vast.
Pdf-versie
Akkoord