OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 16 mrt 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 16 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 9 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 9 maart 2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Aanstellen van huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.

PUNT 2: Aanstellen van huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur
Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.

Vaststellen van dagorde OCMW-raad

Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2022 vast.

PUNT 3: Vaststellen van dagorde OCMW-raad
Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2022 vast.

Gunnen perceel 3 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau gunt perceel 3 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.

PUNT 4: Gunnen perceel 3 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'
Het vast bureau gunt perceel 3 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 9 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Aanstellen van huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.
Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract van onbepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Vaststellen van dagorde OCMW-raad

Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2022 vast.
Het vast bureau stelt de dagorde voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2022 vast.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Gunnen perceel 3 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau gunt perceel 3 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.
Het vast bureau gunt perceel 3 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.
Pdf-versie
Akkoord