OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 13 apr 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 13 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 30 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 30 maart 2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Kennisname niet aanvaarding van de voltijdse aanstelling van een logistiek medewerker

Het vast bureau neemt kennis van het feit dat een logistiek medewerker de voltijdse aanstelling als logistiek medewerker niet aanvaardt.

PUNT 2: Kennisname niet aanvaarding van de voltijdse aanstelling van een logistiek medewerker
Het vast bureau neemt kennis van het feit dat een logistiek medewerker de voltijdse aanstelling als logistiek medewerker niet aanvaardt.

Aanvaarden ontslag van een contractuele logistiek medewerker

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een logistiek medewerker.

PUNT 3: Aanvaarden ontslag van een contractuele logistiek medewerker
Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een logistiek medewerker.

Wijzigen van arbeidsovereenkomst bij vermeerdering prestaties

Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermeerdering van de prestaties van een interieurverzorgster.

PUNT 4: Wijzigen van arbeidsovereenkomst bij vermeerdering prestaties
Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermeerdering van de prestaties van een interieurverzorgster.

Opstarten verkorte selectieprocedure maatschappelijk werker (B1-B3)

Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voor de functie van voltijds maatschappelijk werker (B1-B3) op.

PUNT 5: Opstarten verkorte selectieprocedure maatschappelijk werker (B1-B3)
Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voor de functie van voltijds maatschappelijk werker (B1-B3) op.

Aanstellen logistiek medewerker met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.

PUNT 6: Aanstellen logistiek medewerker met een contract bepaalde duur
Het vast bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.

Weigering gunnen van de opdracht 'leveren en plaatsen van zandspeeltoestel'

Het Vast Bureau gaat niet akkoord met de gunning van de opdracht 'leveren en plaatsen van zandspeeltoestel' aan firma Eibe.

PUNT 7: Weigering gunnen van de opdracht 'leveren en plaatsen van zandspeeltoestel'
Het Vast Bureau gaat niet akkoord met de gunning van de opdracht 'leveren en plaatsen van zandspeeltoestel' aan firma Eibe.

Wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie

Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.

PUNT 8: Wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie
Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.

Kennisnemen van de notulen RvB Welzijnsvereniging Weldenderend van 6 april 2022

Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Welzijnsvereniging Weldenderend.

PUNT 9: Kennisnemen van de notulen RvB Welzijnsvereniging Weldenderend van 6 april 2022
Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Welzijnsvereniging Weldenderend.

TMVS vs - dagorde AV 21/06/2022

Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering.

PUNT 10: TMVS vs - dagorde AV 21/06/2022
Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering.

EthiasCo - dagorde BAV 5/5/2022

Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering en duidt een vertegenwoordiger aan.

PUNT 11: EthiasCo - dagorde BAV 5/5/2022
Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering en duidt een vertegenwoordiger aan.

Goedkeuren project Gele Doos

Het vast bureau keurt het project Gele Doos goed.

PUNT 12: Goedkeuren project Gele Doos
Het vast bureau keurt het project Gele Doos goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 30 maart 2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Kennisname niet aanvaarding van de voltijdse aanstelling van een logistiek medewerker

Het vast bureau neemt kennis van het feit dat een logistiek medewerker de voltijdse aanstelling als logistiek medewerker niet aanvaardt.
Het vast bureau neemt kennis van het feit dat een logistiek medewerker de voltijdse aanstelling als logistiek medewerker niet aanvaardt.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Aanvaarden ontslag van een contractuele logistiek medewerker

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een logistiek medewerker.
Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een logistiek medewerker.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Wijzigen van arbeidsovereenkomst bij vermeerdering prestaties

Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermeerdering van de prestaties van een interieurverzorgster.
Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermeerdering van de prestaties van een interieurverzorgster.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 5: Opstarten verkorte selectieprocedure maatschappelijk werker (B1-B3)

Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voor de functie van voltijds maatschappelijk werker (B1-B3) op.
Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voor de functie van voltijds maatschappelijk werker (B1-B3) op.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 6: Aanstellen logistiek medewerker met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.
Het vast bureau stelt een logistiek medewerker aan met een contract bepaalde duur.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 7: Weigering gunnen van de opdracht 'leveren en plaatsen van zandspeeltoestel'

Het Vast Bureau gaat niet akkoord met de gunning van de opdracht 'leveren en plaatsen van zandspeeltoestel' aan firma Eibe.
Het Vast Bureau gaat niet akkoord met de gunning van de opdracht 'leveren en plaatsen van zandspeeltoestel' aan firma Eibe.
Pdf-versie
Niet akkoord

PUNT 8: Wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie

Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.
Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 9: Kennisnemen van de notulen RvB Welzijnsvereniging Weldenderend van 6 april 2022

Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Welzijnsvereniging Weldenderend.
Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Welzijnsvereniging Weldenderend.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 10: TMVS vs - dagorde AV 21/06/2022

Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering.
Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 11: EthiasCo - dagorde BAV 5/5/2022

Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering en duidt een vertegenwoordiger aan.
Het vast bureau neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering en duidt een vertegenwoordiger aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 12: Goedkeuren project Gele Doos

Het vast bureau keurt het project Gele Doos goed.
Het vast bureau keurt het project Gele Doos goed.
Pdf-versie
Akkoord