OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 12 jan 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 12 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 29 december 2021

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 29 december 2021
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Aanstellen keukenhulp met een contract bepaalde duur

Het Vast Bureau stelt een voltijds keukenhulp aan met een contract bepaalde duur.

PUNT 2: Aanstellen keukenhulp met een contract bepaalde duur
Het Vast Bureau stelt een voltijds keukenhulp aan met een contract bepaalde duur.

Aanstellen interieurverzorger met een contract bepaalde duur

Het Vast Bureau stelt een interieurverzorger aan met een contract bepaalde duur.

PUNT 3: Aanstellen interieurverzorger met een contract bepaalde duur
Het Vast Bureau stelt een interieurverzorger aan met een contract bepaalde duur.

Vaststellen van dagorde OCMW-raad

Het vast bureau stelt de vaststelling van de dagorde raad voor maatschappelijk welzijn uit naar volgende zitting.

PUNT 4: Vaststellen van dagorde OCMW-raad
Het vast bureau stelt de vaststelling van de dagorde raad voor maatschappelijk welzijn uit naar volgende zitting.

Weigeren deelname aan telling dak- en thuisloosheid

Het vast bureau beslist om niet deel te nemen aan telling dak- en thuisloosheid.

PUNT 5: Weigeren deelname aan telling dak- en thuisloosheid
Het vast bureau beslist om niet deel te nemen aan telling dak- en thuisloosheid.

Hervaststellen prijzen kapsalon De Pauw - WZC Ter Meere

Het vast bureau beslist om de prijzen van het kapsalon De Pauw in het WZC Ter Meere opnieuw vast te stellen met ingang van 1 februari 2022.

PUNT 6: Hervaststellen prijzen kapsalon De Pauw - WZC Ter Meere
Het vast bureau beslist om de prijzen van het kapsalon De Pauw in het WZC Ter Meere opnieuw vast te stellen met ingang van 1 februari 2022.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 29 december 2021

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Aanstellen keukenhulp met een contract bepaalde duur

Het Vast Bureau stelt een voltijds keukenhulp aan met een contract bepaalde duur.
Het Vast Bureau stelt een voltijds keukenhulp aan met een contract bepaalde duur.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Aanstellen interieurverzorger met een contract bepaalde duur

Het Vast Bureau stelt een interieurverzorger aan met een contract bepaalde duur.
Het Vast Bureau stelt een interieurverzorger aan met een contract bepaalde duur.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Vaststellen van dagorde OCMW-raad

Het vast bureau stelt de vaststelling van de dagorde raad voor maatschappelijk welzijn uit naar volgende zitting.
Het vast bureau stelt de vaststelling van de dagorde raad voor maatschappelijk welzijn uit naar volgende zitting.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 5: Weigeren deelname aan telling dak- en thuisloosheid

Het vast bureau beslist om niet deel te nemen aan telling dak- en thuisloosheid.
Het vast bureau beslist om niet deel te nemen aan telling dak- en thuisloosheid.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 6: Hervaststellen prijzen kapsalon De Pauw - WZC Ter Meere

Het vast bureau beslist om de prijzen van het kapsalon De Pauw in het WZC Ter Meere opnieuw vast te stellen met ingang van 1 februari 2022.
Het vast bureau beslist om de prijzen van het kapsalon De Pauw in het WZC Ter Meere opnieuw vast te stellen met ingang van 1 februari 2022.
Pdf-versie
Akkoord