OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 11 mei 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 11 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 4 mei

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 4 mei
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Aanstellen van deskundige personeel met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een deskundige personeel met een contract van onbepaalde duur aan.

PUNT 2: Aanstellen van deskundige personeel met een contract van onbepaalde duur
Het vast bureau stelt een deskundige personeel met een contract van onbepaalde duur aan.

Aanstellen van een deskundige personeel in vervanging

Het vast bureau stelt een deskundige personeel in vervanging aan.

PUNT 3: Aanstellen van een deskundige personeel in vervanging
Het vast bureau stelt een deskundige personeel in vervanging aan.

Aanstellen deskundige personeel met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een deskundige personeel aan met een contract bepaalde duur.

PUNT 4: Aanstellen deskundige personeel met een contract bepaalde duur
Het vast bureau stelt een deskundige personeel aan met een contract bepaalde duur.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 4 mei

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Aanstellen van deskundige personeel met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een deskundige personeel met een contract van onbepaalde duur aan.
Het vast bureau stelt een deskundige personeel met een contract van onbepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Aanstellen van een deskundige personeel in vervanging

Het vast bureau stelt een deskundige personeel in vervanging aan.
Het vast bureau stelt een deskundige personeel in vervanging aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Aanstellen deskundige personeel met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een deskundige personeel aan met een contract bepaalde duur.
Het vast bureau stelt een deskundige personeel aan met een contract bepaalde duur.
Pdf-versie
Akkoord