OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 09 mrt 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 09 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 2/03/2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 2/03/2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Vaststellen kandidaturen jobstudenten 2022

Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.

PUNT 2: Vaststellen kandidaturen jobstudenten 2022
Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.

Gunnen perceel 1 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau gunt perceel 1 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.

PUNT 3: Gunnen perceel 1 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'
Het vast bureau gunt perceel 1 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.

Wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie

Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.

PUNT 4: Wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie
Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.

Gunnen perceel 2 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau gunt perceel 2 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.

PUNT 5: Gunnen perceel 2 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'
Het vast bureau gunt perceel 2 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.

Aanvragen tot het volgen van de opleiding Train de trainer in kader van de BelRai LTCF

Het vast bureau keurt de aanvragen tot het volgen van de BelRai LTCF Train de trainer opleiding goed.

PUNT 6: Aanvragen tot het volgen van de opleiding Train de trainer in kader van de BelRai LTCF
Het vast bureau keurt de aanvragen tot het volgen van de BelRai LTCF Train de trainer opleiding goed.

Principiële beslissing tot toetreding tot OFP Prolocus

Het vast bureau beslist principieel over toetreding tot OFP Prolocus.

BP 1: Principiële beslissing tot toetreding tot OFP Prolocus
Het vast bureau beslist principieel over toetreding tot OFP Prolocus.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 2/03/2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Vaststellen kandidaturen jobstudenten 2022

Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.
Het vast bureau stelt de kandidaturen van de jobstudenten voor 2022 vast.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Gunnen perceel 1 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau gunt perceel 1 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.
Het vast bureau gunt perceel 1 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie

Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.
Het vast bureau stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram gemeente en OCMW vast met een bijhorende personeelsformatie voor het OCMW.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

PUNT 5: Gunnen perceel 2 van overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau gunt perceel 2 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.
Het vast bureau gunt perceel 2 van de overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 6: Aanvragen tot het volgen van de opleiding Train de trainer in kader van de BelRai LTCF

Het vast bureau keurt de aanvragen tot het volgen van de BelRai LTCF Train de trainer opleiding goed.
Het vast bureau keurt de aanvragen tot het volgen van de BelRai LTCF Train de trainer opleiding goed.
Pdf-versie
Akkoord

BP 1: Principiële beslissing tot toetreding tot OFP Prolocus

Het vast bureau beslist principieel over toetreding tot OFP Prolocus.
Het vast bureau beslist principieel over toetreding tot OFP Prolocus.
Pdf-versie
Akkoord