OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 02 mrt 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 02 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 23/02/2022.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 23/02/2022.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Aanstellen van zorgkundige met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur.

PUNT 2: Aanstellen van zorgkundige met een contract van onbepaalde duur
Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur.

Aanstellen van zorgkundige met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur

PUNT 3: Aanstellen van zorgkundige met een contract van onbepaalde duur
Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur

Goedkeuring engagement tot intekening raamcontract CREAT mbt afvalophaling en afvalverwerking

Het vast bureau engageert zich tot intekening raamcontract CREAT mbt afvalophaling en afvalverwerking

PUNT 4: Goedkeuring engagement tot intekening raamcontract CREAT mbt afvalophaling en afvalverwerking
Het vast bureau engageert zich tot intekening raamcontract CREAT mbt afvalophaling en afvalverwerking

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 23/02/2022.

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Aanstellen van zorgkundige met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur.
Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Aanstellen van zorgkundige met een contract van onbepaalde duur

Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur
Het vast bureau stelt een zorgkundige aan met een contract van onbepaalde duur
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Goedkeuring engagement tot intekening raamcontract CREAT mbt afvalophaling en afvalverwerking

Het vast bureau engageert zich tot intekening raamcontract CREAT mbt afvalophaling en afvalverwerking
Het vast bureau engageert zich tot intekening raamcontract CREAT mbt afvalophaling en afvalverwerking
Pdf-versie
Akkoord