OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Vast Bureau OCMW Berlare

Besluitenlijst van Vast Bureau OCMW Berlare, zitting van 02 feb 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

VAST BUREAU VAN 02 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren notulen vast bureau van 26/01/2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 26/01/2022
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Aanstellen huishoudhulp met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract bepaalde duur aan.

PUNT 2: Aanstellen huishoudhulp met een contract bepaalde duur
Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract bepaalde duur aan.

Wijzigen van arbeidsovereenkomst bij vermindering prestaties

Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermindering van de prestaties van een interieurverzorgster.

PUNT 3: Wijzigen van arbeidsovereenkomst bij vermindering prestaties
Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermindering van de prestaties van een interieurverzorgster.

Herziening beslissing vast bureau van 15/12/2021 wegens wijziging prestaties

Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 15/12/2021 betreffende de aanstelling van een interieurverzorgster.

PUNT 4: Herziening beslissing vast bureau van 15/12/2021 wegens wijziging prestaties
Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 15/12/2021 betreffende de aanstelling van een interieurverzorgster.

Goedkeuren starten procedure en lijst uit te nodigen firma's overheidsopdracht: 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau keurt de start van de procedure en lijst uit te nodigen firma's overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare' goed.

PUNT 5: Goedkeuren starten procedure en lijst uit te nodigen firma's overheidsopdracht: 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'
Het vast bureau keurt de start van de procedure en lijst uit te nodigen firma's overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare' goed.

Kennisnemen ontslag van contractuele logistiek medewerker / zorgkundige

Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een logistiek medewerker.

BP 1: Kennisnemen ontslag van contractuele logistiek medewerker / zorgkundige
Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een logistiek medewerker.

PUNT 1: Goedkeuren notulen vast bureau van 26/01/2022

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 2: Aanstellen huishoudhulp met een contract bepaalde duur

Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract bepaalde duur aan.
Het vast bureau stelt een huishoudhulp met een contract bepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 3: Wijzigen van arbeidsovereenkomst bij vermindering prestaties

Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermindering van de prestaties van een interieurverzorgster.
Het vast bureau neemt kennis van een wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens vermindering van de prestaties van een interieurverzorgster.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 4: Herziening beslissing vast bureau van 15/12/2021 wegens wijziging prestaties

Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 15/12/2021 betreffende de aanstelling van een interieurverzorgster.
Het vast bureau herziet de beslissing van het vast bureau van 15/12/2021 betreffende de aanstelling van een interieurverzorgster.
Pdf-versie
Akkoord

PUNT 5: Goedkeuren starten procedure en lijst uit te nodigen firma's overheidsopdracht: 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

Het vast bureau keurt de start van de procedure en lijst uit te nodigen firma's overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare' goed.
Het vast bureau keurt de start van de procedure en lijst uit te nodigen firma's overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare' goed.
Pdf-versie
Akkoord

BP 1: Kennisnemen ontslag van contractuele logistiek medewerker / zorgkundige

Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een logistiek medewerker.
Het vast bureau neemt kennis van het ontslag van een logistiek medewerker.
Pdf-versie
Akkoord