Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare, zitting van 30 jun 2021, 16:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 30 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur.
Locatie:

Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

1. Goedkeuren verslag
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Goedkeuren plaatsing (tijdelijk) herashek met campagnedoek 'Wild van muziek'

Het college van burgemeester en schepen keurt de aanvraag goed tot het plaatsen van een tijdelijk herashek met campagnedoek 'Wild van muziek'.

2. Goedkeuren plaatsing (tijdelijk) herashek met campagnedoek 'Wild van muziek'
Het college van burgemeester en schepen keurt de aanvraag goed tot het plaatsen van een tijdelijk herashek met campagnedoek 'Wild van muziek'.

Goedkeuren wijziging parkeersituatie Marten D'Hoogestraat

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging van de parkeersituatie in de Marten D'Hoogestraat goed.

3. Goedkeuren wijziging parkeersituatie Marten D'Hoogestraat
Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging van de parkeersituatie in de Marten D'Hoogestraat goed.

Vergunnen omgevingsvergunning voor deels slopen en herbouwen woning - Donklaan 83

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor deels slopen en herbouwen woning - Donklaan 83.

4. Vergunnen omgevingsvergunning voor deels slopen en herbouwen woning - Donklaan 83
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor deels slopen en herbouwen woning - Donklaan 83.

Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg 3 padelterreinen - Bollewerkstraat 32

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg 3 padelterreinen - Bollewerkstraat 32.

5. Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg 3 padelterreinen - Bollewerkstraat 32
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg 3 padelterreinen - Bollewerkstraat 32.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen 17 appartementen, 8 woningen en herbestemmen bestaande villa naar B&B - Brielstraat 19-23

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 17 appartementen, 8 woningen en herbestemmen bestaande villa naar B&B - Brielstraat 19-23.

6. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen 17 appartementen, 8 woningen en herbestemmen bestaande villa naar B&B - Brielstraat 19-23
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 17 appartementen, 8 woningen en herbestemmen bestaande villa naar B&B - Brielstraat 19-23.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Damweg 4

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Damweg 4.

7. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Damweg 4
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Damweg 4.

Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg zwemvijver - Zandstraat 25

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwemvijver - Zandstraat 25.

8. Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg zwemvijver - Zandstraat 25
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwemvijver - Zandstraat 25.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning (links) + afbraak constructies - Overheet 30

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (links) + afbraak constructies - Overheet 30.

9. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning (links) + afbraak constructies - Overheet 30
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (links) + afbraak constructies - Overheet 30.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning (rechts) + afbraak constructies - Overheet 30

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (rechts) + afbraak constructies - Overheet 30.

10. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning (rechts) + afbraak constructies - Overheet 30
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (rechts) + afbraak constructies - Overheet 30.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen 2 koppelwoningen - rooien bomen - afwijking verkaveling voor bijgebouw lot 4 Leopolddreef 18

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 2 koppelwoningen - rooien bomen - afwijking verkaveling voor bijgebouw lot 4 - Leopolddreef 18.

11. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen 2 koppelwoningen - rooien bomen - afwijking verkaveling voor bijgebouw lot 4 Leopolddreef 18
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 2 koppelwoningen - rooien bomen - afwijking verkaveling voor bijgebouw lot 4 - Leopolddreef 18.

Grondwaterwinning klasse II - Kamershoek -

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor grondwaterwinning klasse II - Kamershoek.

12. Grondwaterwinning klasse II - Kamershoek -
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor grondwaterwinning klasse II - Kamershoek.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning en carport - Mosseveldstraat 22

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning en carport - Mosseveldstraat 22.

13. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning en carport - Mosseveldstraat 22
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning en carport - Mosseveldstraat 22.

Aktename melding regularisatie berging aan woning - J.B. Courtmansstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor regularisatie berging aan woning - J.B. Courtmansstraat 3.

14. Aktename melding regularisatie berging aan woning - J.B. Courtmansstraat 3
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor regularisatie berging aan woning - J.B. Courtmansstraat 3.

Aktename melding tijdelijke bronbemaling - hoek Kerkstraat, Ooringstraat

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling op de hoek van de Kerkstraat, Ooringstraat.

15. Aktename melding tijdelijke bronbemaling - hoek Kerkstraat, Ooringstraat
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling op de hoek van de Kerkstraat, Ooringstraat.

Aktename melding tijdelijke bronbemaling - Donklaan 122

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling te Donklaan 122.

16. Aktename melding tijdelijke bronbemaling - Donklaan 122
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling te Donklaan 122.

Afleveren vergunning inname openbaar domein, Frankrijkstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning inname openbaar domein af ter hoogte van Frankrijkstraat 13.

17. Afleveren vergunning inname openbaar domein, Frankrijkstraat 13
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning inname openbaar domein af ter hoogte van Frankrijkstraat 13.

Afleveren/Weigeren vergunning IOD voor een werfinrichting t.h.v. Brugstraat 1A voor de periode van 30/06/2021 tot 31/12/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning IOD af voor een werfinrichting ter hoogte van Brugstraat 1 A , voor de periode van 30/06/2021 tot 31/12/2021.

18. Afleveren/Weigeren vergunning IOD voor een werfinrichting t.h.v. Brugstraat 1A voor de periode van 30/06/2021 tot 31/12/2021
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning IOD af voor een werfinrichting ter hoogte van Brugstraat 1 A , voor de periode van 30/06/2021 tot 31/12/2021.

Goedkeuren recreatieve tocht, 5/09/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af voor een recreatieve tocht op 5/09/2021.

19. Goedkeuren recreatieve tocht, 5/09/2021
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af voor een recreatieve tocht op 5/09/2021.

Goedkeuren charter verblijfsrecreatie "Samen werken aan een doordachte uitbouw van de 'Recreatiepool Donk' "

Het college geeft goedkeuring aan de chartertekst, opgemaakt tussen gemeente, provincie en de sector verblijfsrecreatie.

20. Goedkeuren charter verblijfsrecreatie "Samen werken aan een doordachte uitbouw van de 'Recreatiepool Donk' "
Het college geeft goedkeuring aan de chartertekst, opgemaakt tussen gemeente, provincie en de sector verblijfsrecreatie.

Kennisnemen PV bestuursvergadering tussen Schelde en Durme van 26/05/2021.

Het college neemt kennis van het proces-verbaal van de bestuursvergadering van de polder tussen Schelde en Durme van 26/05/2021.

21. Kennisnemen PV bestuursvergadering tussen Schelde en Durme van 26/05/2021.
Het college neemt kennis van het proces-verbaal van de bestuursvergadering van de polder tussen Schelde en Durme van 26/05/2021.

Goedkeuren extra aanvraag speelstraat 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende aanvraag voor de organisatie van een speelstraat in 2021 goed.

22. Goedkeuren extra aanvraag speelstraat 2021
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende aanvraag voor de organisatie van een speelstraat in 2021 goed.

Gezonde Gemeente kennisnemen eindstatus 2019-2020 en actieplan 2021-2022

Het college neemt kennis van de eindstatus van actieplan 2019-2020 en het nieuwe actieplan 2021-2022 van het project Gezonde Gemeente.

23. Gezonde Gemeente kennisnemen eindstatus 2019-2020 en actieplan 2021-2022
Het college neemt kennis van de eindstatus van actieplan 2019-2020 en het nieuwe actieplan 2021-2022 van het project Gezonde Gemeente.

Principieel goedkeuren tarief- en gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur - INDOOR

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vernieuwing van het tarief- en gebruiksreglement voor gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur.

24. Principieel goedkeuren tarief- en gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur - INDOOR
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vernieuwing van het tarief- en gebruiksreglement voor gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur.

Goedkeuren nominatieve subsidies voor 'Project Thor Donkmeer'

Het college van burgemeester keurt de vraag naar nominatieve subsidies voor 'Project Thor Donkmeer' principieel goed.

25. Goedkeuren nominatieve subsidies voor 'Project Thor Donkmeer'
Het college van burgemeester keurt de vraag naar nominatieve subsidies voor 'Project Thor Donkmeer' principieel goed.

Inventarisatie buitensportterreinen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inventaris van sportinfrastructuur en terreinen voor buitensporten.

26. Inventarisatie buitensportterreinen
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inventaris van sportinfrastructuur en terreinen voor buitensporten.

Toelating optreden als straatmuzikant in de zomerperiode

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor optredens als straatmuzikant in de periode juli-augustus.

27. Toelating optreden als straatmuzikant in de zomerperiode
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor optredens als straatmuzikant in de periode juli-augustus.

Principeakkoord uitbreiding KUNSTacademie Berlare

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vragen van KUNSTacademie Berlare.

28. Principeakkoord uitbreiding KUNSTacademie Berlare
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vragen van KUNSTacademie Berlare.

Goedkeuren aankoop ontwikkeling Berlaarse Boodschappen-platform

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

29. Goedkeuren aankoop ontwikkeling Berlaarse Boodschappen-platform
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

Niet goedkeuren organisatie avond-feestmarkten ter hoogte van Donklaan op 17/7/2021, 24/7/2021 en 1/08/2021 en voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van Donklaan op 17/7/2021, 24/7/2021 en 1/08/2021 en voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, niet goed.

30. Niet goedkeuren organisatie avond-feestmarkten ter hoogte van Donklaan op 17/7/2021, 24/7/2021 en 1/08/2021 en voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van Donklaan op 17/7/2021, 24/7/2021 en 1/08/2021 en voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, niet goed.

Goedkeuren programma Sint Annakermis ter hoogte van Sint Annaplein van 24/07/2021 tot 26/07/2021.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor het organiseren van Sint Annakermis Berlare goed van 24/07/2021 tot 26/07/2021 en voor Sint Annavrienden.

31. Goedkeuren programma Sint Annakermis ter hoogte van Sint Annaplein van 24/07/2021 tot 26/07/2021.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor het organiseren van Sint Annakermis Berlare goed van 24/07/2021 tot 26/07/2021 en voor Sint Annavrienden.

Principeakkoord organisatie gemeentelijke kermis ter hoogte van Donklaan (gemeentelijke parking) als alternatief voor Waterfeestkermis

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord voor de organisatie van een gemeentelijke kermis ter hoogte van Donklaan (gemeentelijke parking) als alternatief voor Waterfeestkermis.

32. Principeakkoord organisatie gemeentelijke kermis ter hoogte van Donklaan (gemeentelijke parking) als alternatief voor Waterfeestkermis
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord voor de organisatie van een gemeentelijke kermis ter hoogte van Donklaan (gemeentelijke parking) als alternatief voor Waterfeestkermis.

Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.

33. Ambtshalve schrappen
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.

Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.

34. Ambtshalve schrappen
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.

Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor de vakantieperiode 2021

Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.

35. Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor de vakantieperiode 2021
Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.

Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van voltijdse coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) vast.

36. Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van voltijdse coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3)
Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) vast.

Aanstellen van coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen stelt coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur aan.

37. Aanstellen van coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur
Het college van burgemeester en schepenen stelt coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur aan.

Kennisname werkwijze en maatregelen met betrekking tot het coronavirus en goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werkwijze omtrent invoering en omzetting van de maatregelen inzake het coronavirus voor de eigen diensten en naar de bevolking toe.

38. Kennisname werkwijze en maatregelen met betrekking tot het coronavirus en goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werkwijze omtrent invoering en omzetting van de maatregelen inzake het coronavirus voor de eigen diensten en naar de bevolking toe.

Goedkeuren delegatie beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor de categorieën 'werken' en 'andere' aan de algemeen directeur

Het college van burgemeester en schepenen delegeert de beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor de categorieën 'werken' en 'andere' aan de algemeen directeur.

39. Goedkeuren delegatie beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor de categorieën 'werken' en 'andere' aan de algemeen directeur
Het college van burgemeester en schepenen delegeert de beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor de categorieën 'werken' en 'andere' aan de algemeen directeur.

Gunnen: Ontwerpen en realiseren skate-, step en BMX infrastructuur.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor de opdracht "Ontwerpen en realiseren skate-, step en BMX infrastructuur." goed.

BP1. Gunnen: Ontwerpen en realiseren skate-, step en BMX infrastructuur.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor de opdracht "Ontwerpen en realiseren skate-, step en BMX infrastructuur." goed.

Goedkeuren organisatie event Picknick in het Park op 10 juli 2021, in het kasteelpark te Berlare en voor dienst cultuur

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event Picknick in het Park goed op 10 juli 2021, in het kasteelpark te Berlare en en voor dienst cultuur.

BP2. Goedkeuren organisatie event Picknick in het Park op 10 juli 2021, in het kasteelpark te Berlare en voor dienst cultuur
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event Picknick in het Park goed op 10 juli 2021, in het kasteelpark te Berlare en en voor dienst cultuur.

Toelating voor het organiseren van het event hengelwedstrijd voor de jeugd op 30/07/2021 en ter hoogte van 't Brugsken

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event hengelwedstrijd voor de jeugd op 30/07/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.

BP3. Toelating voor het organiseren van het event hengelwedstrijd voor de jeugd op 30/07/2021 en ter hoogte van 't Brugsken
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event hengelwedstrijd voor de jeugd op 30/07/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.

Toelating voor het organiseren van het event koppelwedstrijd hengelen voor volwassenen op 11/12/2021 en ter hoogte van 't Brugsken

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event koppelwedstrijd hengelen voor volwassenen op 11/12/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.

BP4. Toelating voor het organiseren van het event koppelwedstrijd hengelen voor volwassenen op 11/12/2021 en ter hoogte van 't Brugsken
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event koppelwedstrijd hengelen voor volwassenen op 11/12/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.

Goedkeuren organisatie avond-feestmarkten ter hoogte van parking Donklaan (Donklaan 148) op 17/7/2021, 24/7/2021 en op 30/07/2021, 31/07/2021 en 1/08/2021, voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van parking Donklaan (Donklaan 148) op 17/7/2021, 24/7/2021 en op 30/07/2021, 31/07/2021 en 1/08/2021voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, goed.

BP5. Goedkeuren organisatie avond-feestmarkten ter hoogte van parking Donklaan (Donklaan 148) op 17/7/2021, 24/7/2021 en op 30/07/2021, 31/07/2021 en 1/08/2021, voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van parking Donklaan (Donklaan 148) op 17/7/2021, 24/7/2021 en op 30/07/2021, 31/07/2021 en 1/08/2021voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, goed.

Goedkeuren aanpassing ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing aan het ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk goed.

BP6. Goedkeuren aanpassing ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing aan het ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk goed.

Verzoek opname constructie als vergund geacht in register: berghok/hangaar van 84,5m².

Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.

BP7. Verzoek opname constructie als vergund geacht in register: berghok/hangaar van 84,5m².
Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.

Principieel akkoord afbakenen en vormen werkingsgebied fusietraject woonmaatschappij

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het afbakenen en vormen van het werkingsgebied voor het fusietraject woonmaatschappij.

BP8. Principieel akkoord afbakenen en vormen werkingsgebied fusietraject woonmaatschappij
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het afbakenen en vormen van het werkingsgebied voor het fusietraject woonmaatschappij.

Vergunnings-technisch goedkeuren van de organisatie 'Dolle Chirodagen', met voorwaarden en voor Chirojongens Overmere

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

BP9. Vergunnings-technisch goedkeuren van de organisatie 'Dolle Chirodagen', met voorwaarden en voor Chirojongens Overmere
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

Goedkeuren Event handbaltornooi ter hoogte van sporthal Berlare op 3/07/2021 en voor Handbalclub Groot Berlare vzw

Het college van burgemeester en schepenen keurt het event handbaltornooi goed ter hoogte van sporthal Berlare op 3/07/2021 en voor Handbalclub Groot Berlare vzw.

BP10. Goedkeuren Event handbaltornooi ter hoogte van sporthal Berlare op 3/07/2021 en voor Handbalclub Groot Berlare vzw
Het college van burgemeester en schepenen keurt het event handbaltornooi goed ter hoogte van sporthal Berlare op 3/07/2021 en voor Handbalclub Groot Berlare vzw.

Aanstellen van een raadsman in het aanbestedingsdossier FullServicesecretariaat

Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan.

BP11. Aanstellen van een raadsman in het aanbestedingsdossier FullServicesecretariaat
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan.

Openverklaren van de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) en opstarten selectieprocedure

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

BP12. Openverklaren van de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) en opstarten selectieprocedure
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

Goedkeuren gunning van overheidsopdracht: Huren van bussen voor gemeentelijke school van Berlare

Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht: Huren van bussen voor gemeentelijke school van Berlare.

BP13. Goedkeuren gunning van overheidsopdracht: Huren van bussen voor gemeentelijke school van Berlare
Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht: Huren van bussen voor gemeentelijke school van Berlare.

Behandelen vraag tot verkoop perceel afd. 1, sectie D, nr. 514C (Bollewerkstraat)

Het college van burgemeester en schepenen behandelt de aanvraag voor de verkoop van perceel afd. 1, sectie D, nr. 514C.

BP14. Behandelen vraag tot verkoop perceel afd. 1, sectie D, nr. 514C (Bollewerkstraat)
Het college van burgemeester en schepenen behandelt de aanvraag voor de verkoop van perceel afd. 1, sectie D, nr. 514C.

Goedkeuren gunning pompgemaal Turfput vervangen van afsluiters en terugslagkleppen

Het college van burgemeester en schepenen gunt het vervangen van afsluiters en terugslagkleppen van beide pompen aan pompgemaal Turfput.

BP15. Goedkeuren gunning pompgemaal Turfput vervangen van afsluiters en terugslagkleppen
Het college van burgemeester en schepenen gunt het vervangen van afsluiters en terugslagkleppen van beide pompen aan pompgemaal Turfput.

1. Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

2. Goedkeuren plaatsing (tijdelijk) herashek met campagnedoek 'Wild van muziek'

Het college van burgemeester en schepen keurt de aanvraag goed tot het plaatsen van een tijdelijk herashek met campagnedoek 'Wild van muziek'.
Het college van burgemeester en schepen keurt de aanvraag goed tot het plaatsen van een tijdelijk herashek met campagnedoek 'Wild van muziek'.
Pdf-versie
Akkoord

3. Goedkeuren wijziging parkeersituatie Marten D'Hoogestraat

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging van de parkeersituatie in de Marten D'Hoogestraat goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijziging van de parkeersituatie in de Marten D'Hoogestraat goed.
Pdf-versie
Akkoord

4. Vergunnen omgevingsvergunning voor deels slopen en herbouwen woning - Donklaan 83

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor deels slopen en herbouwen woning - Donklaan 83.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor deels slopen en herbouwen woning - Donklaan 83.
Pdf-versie
Akkoord

5. Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg 3 padelterreinen - Bollewerkstraat 32

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg 3 padelterreinen - Bollewerkstraat 32.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg 3 padelterreinen - Bollewerkstraat 32.
Pdf-versie
Akkoord

6. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen 17 appartementen, 8 woningen en herbestemmen bestaande villa naar B&B - Brielstraat 19-23

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 17 appartementen, 8 woningen en herbestemmen bestaande villa naar B&B - Brielstraat 19-23.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 17 appartementen, 8 woningen en herbestemmen bestaande villa naar B&B - Brielstraat 19-23.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

7. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Damweg 4

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Damweg 4.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Damweg 4.
Pdf-versie
Akkoord

8. Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg zwemvijver - Zandstraat 25

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwemvijver - Zandstraat 25.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwemvijver - Zandstraat 25.
Pdf-versie
Akkoord

9. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning (links) + afbraak constructies - Overheet 30

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (links) + afbraak constructies - Overheet 30.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (links) + afbraak constructies - Overheet 30.
Pdf-versie
Akkoord

10. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning (rechts) + afbraak constructies - Overheet 30

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (rechts) + afbraak constructies - Overheet 30.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning (rechts) + afbraak constructies - Overheet 30.
Pdf-versie
Akkoord

11. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen 2 koppelwoningen - rooien bomen - afwijking verkaveling voor bijgebouw lot 4 Leopolddreef 18

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 2 koppelwoningen - rooien bomen - afwijking verkaveling voor bijgebouw lot 4 - Leopolddreef 18.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen 2 koppelwoningen - rooien bomen - afwijking verkaveling voor bijgebouw lot 4 - Leopolddreef 18.
Pdf-versie
Akkoord

12. Grondwaterwinning klasse II - Kamershoek -

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor grondwaterwinning klasse II - Kamershoek.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor grondwaterwinning klasse II - Kamershoek.
Pdf-versie
Akkoord

13. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen woning en carport - Mosseveldstraat 22

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning en carport - Mosseveldstraat 22.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woning en carport - Mosseveldstraat 22.
Pdf-versie
Akkoord

14. Aktename melding regularisatie berging aan woning - J.B. Courtmansstraat 3

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor regularisatie berging aan woning - J.B. Courtmansstraat 3.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor regularisatie berging aan woning - J.B. Courtmansstraat 3.
Pdf-versie
Akkoord

15. Aktename melding tijdelijke bronbemaling - hoek Kerkstraat, Ooringstraat

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling op de hoek van de Kerkstraat, Ooringstraat.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling op de hoek van de Kerkstraat, Ooringstraat.
Pdf-versie
Akkoord

16. Aktename melding tijdelijke bronbemaling - Donklaan 122

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling te Donklaan 122.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling te Donklaan 122.
Pdf-versie
Akkoord

17. Afleveren vergunning inname openbaar domein, Frankrijkstraat 13

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning inname openbaar domein af ter hoogte van Frankrijkstraat 13.
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning inname openbaar domein af ter hoogte van Frankrijkstraat 13.
Pdf-versie
Akkoord

18. Afleveren/Weigeren vergunning IOD voor een werfinrichting t.h.v. Brugstraat 1A voor de periode van 30/06/2021 tot 31/12/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning IOD af voor een werfinrichting ter hoogte van Brugstraat 1 A , voor de periode van 30/06/2021 tot 31/12/2021.
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning IOD af voor een werfinrichting ter hoogte van Brugstraat 1 A , voor de periode van 30/06/2021 tot 31/12/2021.
Pdf-versie
Akkoord

19. Goedkeuren recreatieve tocht, 5/09/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af voor een recreatieve tocht op 5/09/2021.
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af voor een recreatieve tocht op 5/09/2021.
Pdf-versie
Akkoord

20. Goedkeuren charter verblijfsrecreatie "Samen werken aan een doordachte uitbouw van de 'Recreatiepool Donk' "

Het college geeft goedkeuring aan de chartertekst, opgemaakt tussen gemeente, provincie en de sector verblijfsrecreatie.
Het college geeft goedkeuring aan de chartertekst, opgemaakt tussen gemeente, provincie en de sector verblijfsrecreatie.
Pdf-versie
Akkoord

21. Kennisnemen PV bestuursvergadering tussen Schelde en Durme van 26/05/2021.

Het college neemt kennis van het proces-verbaal van de bestuursvergadering van de polder tussen Schelde en Durme van 26/05/2021.
Het college neemt kennis van het proces-verbaal van de bestuursvergadering van de polder tussen Schelde en Durme van 26/05/2021.
Pdf-versie
Akkoord

22. Goedkeuren extra aanvraag speelstraat 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende aanvraag voor de organisatie van een speelstraat in 2021 goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende aanvraag voor de organisatie van een speelstraat in 2021 goed.
Pdf-versie
Akkoord

23. Gezonde Gemeente kennisnemen eindstatus 2019-2020 en actieplan 2021-2022

Het college neemt kennis van de eindstatus van actieplan 2019-2020 en het nieuwe actieplan 2021-2022 van het project Gezonde Gemeente.
Het college neemt kennis van de eindstatus van actieplan 2019-2020 en het nieuwe actieplan 2021-2022 van het project Gezonde Gemeente.
Pdf-versie
Akkoord

24. Principieel goedkeuren tarief- en gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur - INDOOR

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vernieuwing van het tarief- en gebruiksreglement voor gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vernieuwing van het tarief- en gebruiksreglement voor gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

25. Goedkeuren nominatieve subsidies voor 'Project Thor Donkmeer'

Het college van burgemeester keurt de vraag naar nominatieve subsidies voor 'Project Thor Donkmeer' principieel goed.
Het college van burgemeester keurt de vraag naar nominatieve subsidies voor 'Project Thor Donkmeer' principieel goed.
Pdf-versie
Akkoord

26. Inventarisatie buitensportterreinen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inventaris van sportinfrastructuur en terreinen voor buitensporten.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inventaris van sportinfrastructuur en terreinen voor buitensporten.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

27. Toelating optreden als straatmuzikant in de zomerperiode

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor optredens als straatmuzikant in de periode juli-augustus.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor optredens als straatmuzikant in de periode juli-augustus.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

28. Principeakkoord uitbreiding KUNSTacademie Berlare

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vragen van KUNSTacademie Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de vragen van KUNSTacademie Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

29. Goedkeuren aankoop ontwikkeling Berlaarse Boodschappen-platform

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Pdf-versie
Uitgesteld

30. Niet goedkeuren organisatie avond-feestmarkten ter hoogte van Donklaan op 17/7/2021, 24/7/2021 en 1/08/2021 en voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van Donklaan op 17/7/2021, 24/7/2021 en 1/08/2021 en voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, niet goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van Donklaan op 17/7/2021, 24/7/2021 en 1/08/2021 en voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, niet goed.
Pdf-versie
Akkoord

31. Goedkeuren programma Sint Annakermis ter hoogte van Sint Annaplein van 24/07/2021 tot 26/07/2021.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor het organiseren van Sint Annakermis Berlare goed van 24/07/2021 tot 26/07/2021 en voor Sint Annavrienden.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor het organiseren van Sint Annakermis Berlare goed van 24/07/2021 tot 26/07/2021 en voor Sint Annavrienden.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

32. Principeakkoord organisatie gemeentelijke kermis ter hoogte van Donklaan (gemeentelijke parking) als alternatief voor Waterfeestkermis

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord voor de organisatie van een gemeentelijke kermis ter hoogte van Donklaan (gemeentelijke parking) als alternatief voor Waterfeestkermis.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord voor de organisatie van een gemeentelijke kermis ter hoogte van Donklaan (gemeentelijke parking) als alternatief voor Waterfeestkermis.
Pdf-versie
Akkoord

33. Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.
Pdf-versie
Akkoord

34. Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.
Pdf-versie
Akkoord

35. Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor de vakantieperiode 2021

Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.
Pdf-versie
Akkoord

36. Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van voltijdse coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) vast.
Pdf-versie
Akkoord

37. Aanstellen van coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen stelt coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur aan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt coördinator onthaal en organisatieontwikkeling (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

38. Kennisname werkwijze en maatregelen met betrekking tot het coronavirus en goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werkwijze omtrent invoering en omzetting van de maatregelen inzake het coronavirus voor de eigen diensten en naar de bevolking toe.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werkwijze omtrent invoering en omzetting van de maatregelen inzake het coronavirus voor de eigen diensten en naar de bevolking toe.
Pdf-versie
Akkoord

39. Goedkeuren delegatie beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor de categorieën 'werken' en 'andere' aan de algemeen directeur

Het college van burgemeester en schepenen delegeert de beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor de categorieën 'werken' en 'andere' aan de algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen delegeert de beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor de categorieën 'werken' en 'andere' aan de algemeen directeur.
Pdf-versie
Akkoord

BP1. Gunnen: Ontwerpen en realiseren skate-, step en BMX infrastructuur.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor de opdracht "Ontwerpen en realiseren skate-, step en BMX infrastructuur." goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor de opdracht "Ontwerpen en realiseren skate-, step en BMX infrastructuur." goed.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

BP2. Goedkeuren organisatie event Picknick in het Park op 10 juli 2021, in het kasteelpark te Berlare en voor dienst cultuur

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event Picknick in het Park goed op 10 juli 2021, in het kasteelpark te Berlare en en voor dienst cultuur.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event Picknick in het Park goed op 10 juli 2021, in het kasteelpark te Berlare en en voor dienst cultuur.
Pdf-versie
Akkoord

BP3. Toelating voor het organiseren van het event hengelwedstrijd voor de jeugd op 30/07/2021 en ter hoogte van 't Brugsken

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event hengelwedstrijd voor de jeugd op 30/07/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event hengelwedstrijd voor de jeugd op 30/07/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.
Pdf-versie
Akkoord

BP4. Toelating voor het organiseren van het event koppelwedstrijd hengelen voor volwassenen op 11/12/2021 en ter hoogte van 't Brugsken

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event koppelwedstrijd hengelen voor volwassenen op 11/12/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor het event koppelwedstrijd hengelen voor volwassenen op 11/12/2021 en ter hoogte van 't Brugsken.
Pdf-versie
Akkoord

BP5. Goedkeuren organisatie avond-feestmarkten ter hoogte van parking Donklaan (Donklaan 148) op 17/7/2021, 24/7/2021 en op 30/07/2021, 31/07/2021 en 1/08/2021, voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van parking Donklaan (Donklaan 148) op 17/7/2021, 24/7/2021 en op 30/07/2021, 31/07/2021 en 1/08/2021voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor avond-feestmarkten ter hoogte van parking Donklaan (Donklaan 148) op 17/7/2021, 24/7/2021 en op 30/07/2021, 31/07/2021 en 1/08/2021voor Nationale Vrije Marktkramers Vereniging, goed.
Pdf-versie
Akkoord

BP6. Goedkeuren aanpassing ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing aan het ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing aan het ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk goed.
Pdf-versie
Akkoord

BP7. Verzoek opname constructie als vergund geacht in register: berghok/hangaar van 84,5m².

Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.
Pdf-versie
Akkoord

BP8. Principieel akkoord afbakenen en vormen werkingsgebied fusietraject woonmaatschappij

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het afbakenen en vormen van het werkingsgebied voor het fusietraject woonmaatschappij.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het afbakenen en vormen van het werkingsgebied voor het fusietraject woonmaatschappij.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

BP9. Vergunnings-technisch goedkeuren van de organisatie 'Dolle Chirodagen', met voorwaarden en voor Chirojongens Overmere

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Pdf-versie
Uitgesteld

BP10. Goedkeuren Event handbaltornooi ter hoogte van sporthal Berlare op 3/07/2021 en voor Handbalclub Groot Berlare vzw

Het college van burgemeester en schepenen keurt het event handbaltornooi goed ter hoogte van sporthal Berlare op 3/07/2021 en voor Handbalclub Groot Berlare vzw.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het event handbaltornooi goed ter hoogte van sporthal Berlare op 3/07/2021 en voor Handbalclub Groot Berlare vzw.
Pdf-versie
Akkoord

BP11. Aanstellen van een raadsman in het aanbestedingsdossier FullServicesecretariaat

Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan.
Pdf-versie
Akkoord

BP12. Openverklaren van de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) en opstarten selectieprocedure

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Pdf-versie
Uitgesteld

BP13. Goedkeuren gunning van overheidsopdracht: Huren van bussen voor gemeentelijke school van Berlare

Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht: Huren van bussen voor gemeentelijke school van Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht: Huren van bussen voor gemeentelijke school van Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

BP14. Behandelen vraag tot verkoop perceel afd. 1, sectie D, nr. 514C (Bollewerkstraat)

Het college van burgemeester en schepenen behandelt de aanvraag voor de verkoop van perceel afd. 1, sectie D, nr. 514C.
Het college van burgemeester en schepenen behandelt de aanvraag voor de verkoop van perceel afd. 1, sectie D, nr. 514C.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

BP15. Goedkeuren gunning pompgemaal Turfput vervangen van afsluiters en terugslagkleppen

Het college van burgemeester en schepenen gunt het vervangen van afsluiters en terugslagkleppen van beide pompen aan pompgemaal Turfput.
Het college van burgemeester en schepenen gunt het vervangen van afsluiters en terugslagkleppen van beide pompen aan pompgemaal Turfput.
Pdf-versie
Akkoord