Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare, zitting van 23 jun 2021, 16:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 23 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur.
Locatie:

Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

1. Goedkeuren verslag
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Goedkeuren ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpvoorstel voor het hoppinpunt Berlare kerk goed.

2. Goedkeuren ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpvoorstel voor het hoppinpunt Berlare kerk goed.

Behandelen aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap, Schoolstraat ter hoogte van nummer 15

Het college van burgemeester behandelt de aanvraag voor een parkeerplaats voor persoon met een handicap.

3. Behandelen aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap, Schoolstraat ter hoogte van nummer 15
Het college van burgemeester behandelt de aanvraag voor een parkeerplaats voor persoon met een handicap.

Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen isolatie+sierpleister - Veerstraat 88

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen isolatie+sierpleister - Veerstraat 88.

4. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen isolatie+sierpleister - Veerstraat 88
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen isolatie+sierpleister - Veerstraat 88.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een garage - Baron Tibbautstraat 28

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een garage - Baron Tibbautstraat 28.

5. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een garage - Baron Tibbautstraat 28
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een garage - Baron Tibbautstraat 28.

Vergunnen omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande overkapping - Hoogstraat 16

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande overkapping - Hoogstraat 16.

6. Vergunnen omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande overkapping - Hoogstraat 16
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande overkapping - Hoogstraat 16.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Bauteneirshof 23

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Bauteneirshof 23.

7. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Bauteneirshof 23
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Bauteneirshof 23.

Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen veranda - regularisatie tuinberging en verharding - Quôte 29

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen veranda - regularisatie tuinberging en verharding - Quôte 29.

8. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen veranda - regularisatie tuinberging en verharding - Quôte 29
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen veranda - regularisatie tuinberging en verharding - Quôte 29.

Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen geothermische warmtepo - Donklaan 57

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen geothermische warmtepomp - Donklaan 57.

9. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen geothermische warmtepo - Donklaan 57
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen geothermische warmtepomp - Donklaan 57.

Verlenen verkoopbaarheidsattest verkaveling 9 loten - Kerkeinde

Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 9 loten - Kerkeinde.

10. Verlenen verkoopbaarheidsattest verkaveling 9 loten - Kerkeinde
Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 9 loten - Kerkeinde.

Afleveren inname openbaar domein, Fortstraat 11

Het college van burgemeester en schepenen levert een inname openbaar domein af ter hoogte van Fortstraat 11.

11. Afleveren inname openbaar domein, Fortstraat 11
Het college van burgemeester en schepenen levert een inname openbaar domein af ter hoogte van Fortstraat 11.

Bekrachtigen van de besluiten van de burgemeester van 14/06/2021, 15/06/2021 en 17/06/2021

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de besluiten genomen door de burgemeester van 14/06/2021, 15/06/2021 en 17/06/2021.

12. Bekrachtigen van de besluiten van de burgemeester van 14/06/2021, 15/06/2021 en 17/06/2021
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de besluiten genomen door de burgemeester van 14/06/2021, 15/06/2021 en 17/06/2021.

Goedkeuren wielerwedstrijd voor nieuwelingen (U17) op 29/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor nieuwelingen (u17) op 29/08/2021.

13. Goedkeuren wielerwedstrijd voor nieuwelingen (U17) op 29/08/2021
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor nieuwelingen (u17) op 29/08/2021.

Goedkeuren wielerwedstrijd voor dames elite op 29/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor dames elite op 29/08/2021.

14. Goedkeuren wielerwedstrijd voor dames elite op 29/08/2021
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor dames elite op 29/08/2021.

Goedkeuren aanvraag premie hemelwaterput, Loereveldstraat 9a

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de hemelwaterput ter hoogte van Loereveldstraat 9a.

15. Goedkeuren aanvraag premie hemelwaterput, Loereveldstraat 9a
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de hemelwaterput ter hoogte van Loereveldstraat 9a.

Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Loereveldstraat 44

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 44.

16. Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Loereveldstraat 44
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 44.

Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Loereveldstraat 52

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 52.

17. Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Loereveldstraat 52
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 52.

Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Baron Tibbautstraat 61

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Baron Tibbautstraat 61.

18. Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Baron Tibbautstraat 61
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Baron Tibbautstraat 61.

Goedkeuren adviesaanvraag aan proximus voor werken openbaar domein Broekstraat (ingang Nieuwdonk) te Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Proximus voor werken op openbaar domein Broekstraat (ingang Nieuwdonk), Berlare.

19. Goedkeuren adviesaanvraag aan proximus voor werken openbaar domein Broekstraat (ingang Nieuwdonk) te Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Proximus voor werken op openbaar domein Broekstraat (ingang Nieuwdonk), Berlare.

Goedkeuren/Weigeren vraag tot aanleg voetpad thv Heide 33

Het college van burgmeester en schepenen geeft (wel/geen) toelating tot het aanleggen van voetpad ter hoogte van (straat)

20. Goedkeuren/Weigeren vraag tot aanleg voetpad thv Heide 33
Het college van burgmeester en schepenen geeft (wel/geen) toelating tot het aanleggen van voetpad ter hoogte van (straat)

Organiseren herdenkingsmoment overleden burgers in de periode van 19/03/2019 tot op het ogenblik dat familieleden worden uitgenodigd.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van een herdenkingsmoment voor overleden burgers in coronatijd.

21. Organiseren herdenkingsmoment overleden burgers in de periode van 19/03/2019 tot op het ogenblik dat familieleden worden uitgenodigd.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van een herdenkingsmoment voor overleden burgers in coronatijd.

Principieel goedkeuren van de fietstocht langs gerealiseerde projecten

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

22. Principieel goedkeuren van de fietstocht langs gerealiseerde projecten
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

Goedkeuren organisatie optreden 'The Unforgettables' ter hoogte van Dorp 17 op 18/07/2021 en voor café 't Klaverblad

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een optreden 'The Unforgettables' goed, ter hoogte van Dorp 17 op 18/07/2021 en voor café 't Klaverblad.

23. Goedkeuren organisatie optreden 'The Unforgettables' ter hoogte van Dorp 17 op 18/07/2021 en voor café 't Klaverblad
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een optreden 'The Unforgettables' goed, ter hoogte van Dorp 17 op 18/07/2021 en voor café 't Klaverblad.

Goedkeuren organisatie event- Loca Lounge op 3/07/2021 voor Chiromeisjes Overmere

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event loca lounge goed op 3/07/2021 voor Chiromeisjes Overmere

24. Goedkeuren organisatie event- Loca Lounge op 3/07/2021 voor Chiromeisjes Overmere
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event loca lounge goed op 3/07/2021 voor Chiromeisjes Overmere

Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11/06/2021 betreffende de aanpassing van het event dansschool Locomotion

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

25. Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11/06/2021 betreffende de aanpassing van het event dansschool Locomotion
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

Verlenen van een columbariumconcessie op begraafplaats Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een columbariumconcessie op de begraafplaats Berlare.

26. Verlenen van een columbariumconcessie op begraafplaats Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een columbariumconcessie op de begraafplaats Berlare.

Verlenen van een grondconcessie op de begraafplaats van Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent de grondconcessie op begraafplaats Berlare.

27. Verlenen van een grondconcessie op de begraafplaats van Berlare
Het college van burgemeester en schepenen verleent de grondconcessie op begraafplaats Berlare.

Ambtshalve inschrijven

Het college van burgemeester en schepenen schrijft in van ambtswege

28. Ambtshalve inschrijven
Het college van burgemeester en schepenen schrijft in van ambtswege

Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege

29. Ambtshalve schrappen
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege

Onderwijs: Inne Matthijs - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Inne Matthijs in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

30. Onderwijs: Inne Matthijs - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Inne Matthijs in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

Onderwijs: Jennifer D'Hauwe - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Jennifer D'Hauwe in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

31. Onderwijs: Jennifer D'Hauwe - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Jennifer D'Hauwe in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

Onderwijs: Ellen Boone - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Ellen Boone in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

32. Onderwijs: Ellen Boone - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Ellen Boone in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

Onderwijs: Amber Braeckman - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Amber Braeckman in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

33. Onderwijs: Amber Braeckman - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Amber Braeckman in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.

Goedkeuren afspraakvoorstel Berlare-Wichelen met betrekking tot mandaat stuurgroep socio-economische raad DDS

Het college van burgemeester gaat akkoord met het voorstel van Wichelen met betrekking tot het mandaat in de stuurgroep socio-economische raad DDS.

34. Goedkeuren afspraakvoorstel Berlare-Wichelen met betrekking tot mandaat stuurgroep socio-economische raad DDS
Het college van burgemeester gaat akkoord met het voorstel van Wichelen met betrekking tot het mandaat in de stuurgroep socio-economische raad DDS.

Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor de vakantieperiode 2021

Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.

35. Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor de vakantieperiode 2021
Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.

Aanstellen administratief medewerker met een contract bepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker met een contract bepaalde duur aan.

36. Aanstellen administratief medewerker met een contract bepaalde duur
Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker met een contract bepaalde duur aan.

Onderwijs: vaste benoeming zorgcoördinator en zorgcoördinator aanvangsbegeleiding vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen benoemt een zorgcoördinator + zorgcöordinator aanvangsbegeleiding (6/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)

37. Onderwijs: vaste benoeming zorgcoördinator en zorgcoördinator aanvangsbegeleiding vanaf 1 juli 2021
Het college van burgemeester en schepenen benoemt een zorgcoördinator + zorgcöordinator aanvangsbegeleiding (6/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)

Onderwijs: vaste benoeming ICT-coördinator vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen benoemt een ICT-cöordinator (3/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)

38. Onderwijs: vaste benoeming ICT-coördinator vanaf 1 juli 2021
Het college van burgemeester en schepenen benoemt een ICT-cöordinator (3/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)

Onderwijs: vaste benoeming kleuteronderwijzeres aanvangsbegeleiding vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen benoemt een kleuteronderwijzeres (24/24) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)

39. Onderwijs: vaste benoeming kleuteronderwijzeres aanvangsbegeleiding vanaf 1 juli 2021
Het college van burgemeester en schepenen benoemt een kleuteronderwijzeres (24/24) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)

Vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5)

Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) vast.

BP1. Vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5)
Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) vast.

vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas gebouwen (D4-D5)

Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.

BP2. vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas gebouwen (D4-D5)
Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.

Aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker vergunningen (C1-C3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker tijdelijk aan.

BP3. Aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker vergunningen (C1-C3)
Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker tijdelijk aan.

Goedkeuren gunning van overheidsopdracht 'leveren en implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'

Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht 'leveren en implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'.

BP4. Goedkeuren gunning van overheidsopdracht 'leveren en implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'
Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht 'leveren en implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'.

Vaststellen dagorde GR

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter voor te stellen geen raad bijeen te roepen.

BP5. Vaststellen dagorde GR
Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter voor te stellen geen raad bijeen te roepen.

Goedkeuren protocol Keuringsplatform voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het AquaFlanders vzw naar de gemeente Berlare

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van AquaFlanders vzw naar de gemeente Berlare.

BP6. Goedkeuren protocol Keuringsplatform voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het AquaFlanders vzw naar de gemeente Berlare
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van AquaFlanders vzw naar de gemeente Berlare.

Goedkeuren kwalitatieve selectie voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kwalitatieve selectie goed voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'.

BP7. Goedkeuren kwalitatieve selectie voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kwalitatieve selectie goed voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'.

1. Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

2. Goedkeuren ontwerpvoorstel hoppinpunt Berlare kerk.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpvoorstel voor het hoppinpunt Berlare kerk goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpvoorstel voor het hoppinpunt Berlare kerk goed.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

3. Behandelen aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap, Schoolstraat ter hoogte van nummer 15

Het college van burgemeester behandelt de aanvraag voor een parkeerplaats voor persoon met een handicap.
Het college van burgemeester behandelt de aanvraag voor een parkeerplaats voor persoon met een handicap.
Pdf-versie
Akkoord

4. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen isolatie+sierpleister - Veerstraat 88

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen isolatie+sierpleister - Veerstraat 88.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen isolatie+sierpleister - Veerstraat 88.
Pdf-versie
Akkoord

5. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een garage - Baron Tibbautstraat 28

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een garage - Baron Tibbautstraat 28.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een garage - Baron Tibbautstraat 28.
Pdf-versie
Akkoord

6. Vergunnen omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande overkapping - Hoogstraat 16

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande overkapping - Hoogstraat 16.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande overkapping - Hoogstraat 16.
Pdf-versie
Akkoord

7. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Bauteneirshof 23

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Bauteneirshof 23.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinhuis - Bauteneirshof 23.
Pdf-versie
Akkoord

8. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen veranda - regularisatie tuinberging en verharding - Quôte 29

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen veranda - regularisatie tuinberging en verharding - Quôte 29.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen veranda - regularisatie tuinberging en verharding - Quôte 29.
Pdf-versie
Akkoord

9. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen geothermische warmtepo - Donklaan 57

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen geothermische warmtepomp - Donklaan 57.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen geothermische warmtepomp - Donklaan 57.
Pdf-versie
Akkoord

10. Verlenen verkoopbaarheidsattest verkaveling 9 loten - Kerkeinde

Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 9 loten - Kerkeinde.
Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 9 loten - Kerkeinde.
Pdf-versie
Akkoord

11. Afleveren inname openbaar domein, Fortstraat 11

Het college van burgemeester en schepenen levert een inname openbaar domein af ter hoogte van Fortstraat 11.
Het college van burgemeester en schepenen levert een inname openbaar domein af ter hoogte van Fortstraat 11.
Pdf-versie
Akkoord

12. Bekrachtigen van de besluiten van de burgemeester van 14/06/2021, 15/06/2021 en 17/06/2021

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de besluiten genomen door de burgemeester van 14/06/2021, 15/06/2021 en 17/06/2021.
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de besluiten genomen door de burgemeester van 14/06/2021, 15/06/2021 en 17/06/2021.
Pdf-versie
Akkoord

13. Goedkeuren wielerwedstrijd voor nieuwelingen (U17) op 29/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor nieuwelingen (u17) op 29/08/2021.
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor nieuwelingen (u17) op 29/08/2021.
Pdf-versie
Akkoord

14. Goedkeuren wielerwedstrijd voor dames elite op 29/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor dames elite op 29/08/2021.
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen voor een wielerwedstrijd voor dames elite op 29/08/2021.
Pdf-versie
Akkoord

15. Goedkeuren aanvraag premie hemelwaterput, Loereveldstraat 9a

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de hemelwaterput ter hoogte van Loereveldstraat 9a.
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de hemelwaterput ter hoogte van Loereveldstraat 9a.
Pdf-versie
Akkoord

16. Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Loereveldstraat 44

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 44.
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 44.
Pdf-versie
Akkoord

17. Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Loereveldstraat 52

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 52.
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Loereveldstraat 52.
Pdf-versie
Akkoord

18. Toekennen premie afkoppeling hemelwaterafvoer, Baron Tibbautstraat 61

Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Baron Tibbautstraat 61.
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie toe voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer ter hoogte van Baron Tibbautstraat 61.
Pdf-versie
Akkoord

19. Goedkeuren adviesaanvraag aan proximus voor werken openbaar domein Broekstraat (ingang Nieuwdonk) te Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Proximus voor werken op openbaar domein Broekstraat (ingang Nieuwdonk), Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Proximus voor werken op openbaar domein Broekstraat (ingang Nieuwdonk), Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

20. Goedkeuren/Weigeren vraag tot aanleg voetpad thv Heide 33

Het college van burgmeester en schepenen geeft (wel/geen) toelating tot het aanleggen van voetpad ter hoogte van (straat)
Het college van burgmeester en schepenen geeft (wel/geen) toelating tot het aanleggen van voetpad ter hoogte van (straat)
Pdf-versie
Akkoord

21. Organiseren herdenkingsmoment overleden burgers in de periode van 19/03/2019 tot op het ogenblik dat familieleden worden uitgenodigd.

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van een herdenkingsmoment voor overleden burgers in coronatijd.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van een herdenkingsmoment voor overleden burgers in coronatijd.
Pdf-versie
Akkoord

22. Principieel goedkeuren van de fietstocht langs gerealiseerde projecten

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Pdf-versie
Uitgesteld

23. Goedkeuren organisatie optreden 'The Unforgettables' ter hoogte van Dorp 17 op 18/07/2021 en voor café 't Klaverblad

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een optreden 'The Unforgettables' goed, ter hoogte van Dorp 17 op 18/07/2021 en voor café 't Klaverblad.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een optreden 'The Unforgettables' goed, ter hoogte van Dorp 17 op 18/07/2021 en voor café 't Klaverblad.
Pdf-versie
Akkoord

24. Goedkeuren organisatie event- Loca Lounge op 3/07/2021 voor Chiromeisjes Overmere

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event loca lounge goed op 3/07/2021 voor Chiromeisjes Overmere
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van het event loca lounge goed op 3/07/2021 voor Chiromeisjes Overmere
Pdf-versie
Akkoord

25. Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11/06/2021 betreffende de aanpassing van het event dansschool Locomotion

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Pdf-versie
Uitgesteld

26. Verlenen van een columbariumconcessie op begraafplaats Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een columbariumconcessie op de begraafplaats Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een columbariumconcessie op de begraafplaats Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

27. Verlenen van een grondconcessie op de begraafplaats van Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent de grondconcessie op begraafplaats Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de grondconcessie op begraafplaats Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

28. Ambtshalve inschrijven

Het college van burgemeester en schepenen schrijft in van ambtswege
Het college van burgemeester en schepenen schrijft in van ambtswege
Pdf-versie
Akkoord

29. Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege
Pdf-versie
Akkoord

30. Onderwijs: Inne Matthijs - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Inne Matthijs in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Inne Matthijs in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Pdf-versie
Akkoord

31. Onderwijs: Jennifer D'Hauwe - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Jennifer D'Hauwe in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Jennifer D'Hauwe in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Pdf-versie
Akkoord

32. Onderwijs: Ellen Boone - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Ellen Boone in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Ellen Boone in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Pdf-versie
Akkoord

33. Onderwijs: Amber Braeckman - tijdelijke aanstelling (TADD) schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Amber Braeckman in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het voorrangsrecht van Amber Braeckman in tijdelijk verband van doorlopende duur voor het schooljaar 2021/2022.
Pdf-versie
Akkoord

34. Goedkeuren afspraakvoorstel Berlare-Wichelen met betrekking tot mandaat stuurgroep socio-economische raad DDS

Het college van burgemeester gaat akkoord met het voorstel van Wichelen met betrekking tot het mandaat in de stuurgroep socio-economische raad DDS.
Het college van burgemeester gaat akkoord met het voorstel van Wichelen met betrekking tot het mandaat in de stuurgroep socio-economische raad DDS.
Pdf-versie
Akkoord

35. Beslissen tot aanstellen van jobstudenten voor de vakantieperiode 2021

Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt jobstudenten voor de vakantieperiode 2021 aan.
Pdf-versie
Akkoord

36. Aanstellen administratief medewerker met een contract bepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker met een contract bepaalde duur aan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker met een contract bepaalde duur aan.
Pdf-versie
Akkoord

37. Onderwijs: vaste benoeming zorgcoördinator en zorgcoördinator aanvangsbegeleiding vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen benoemt een zorgcoördinator + zorgcöordinator aanvangsbegeleiding (6/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)
Het college van burgemeester en schepenen benoemt een zorgcoördinator + zorgcöordinator aanvangsbegeleiding (6/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)
Pdf-versie
Akkoord

38. Onderwijs: vaste benoeming ICT-coördinator vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen benoemt een ICT-cöordinator (3/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)
Het college van burgemeester en schepenen benoemt een ICT-cöordinator (3/36) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)
Pdf-versie
Akkoord

39. Onderwijs: vaste benoeming kleuteronderwijzeres aanvangsbegeleiding vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen benoemt een kleuteronderwijzeres (24/24) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)
Het college van burgemeester en schepenen benoemt een kleuteronderwijzeres (24/24) in vast dienstverband op 1 juli 2021 (extra benoemingsronde)
Pdf-versie
Akkoord

BP1. Vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5)

Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) vast.
Pdf-versie
Akkoord

BP2. vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas gebouwen (D4-D5)

Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelt kandidaturen voor de selectieprocedure van ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.
Pdf-versie
Akkoord

BP3. Aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker vergunningen (C1-C3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker tijdelijk aan.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker tijdelijk aan.
Pdf-versie
Akkoord

BP4. Goedkeuren gunning van overheidsopdracht 'leveren en implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'

Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht 'leveren en implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht 'leveren en implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'.
Pdf-versie
Akkoord

BP5. Vaststellen dagorde GR

Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter voor te stellen geen raad bijeen te roepen.
Het college van burgemeester en schepenen besluit de voorzitter voor te stellen geen raad bijeen te roepen.
Pdf-versie
Akkoord

BP6. Goedkeuren protocol Keuringsplatform voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het AquaFlanders vzw naar de gemeente Berlare

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van AquaFlanders vzw naar de gemeente Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van AquaFlanders vzw naar de gemeente Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

BP7. Goedkeuren kwalitatieve selectie voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kwalitatieve selectie goed voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kwalitatieve selectie goed voor de overheidsopdracht: 'Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'.
Pdf-versie
Akkoord