Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare, zitting van 14 jul 2021, 16:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

1. Goedkeuren verslag
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Verzoek opname constructie als vergund geacht in register: garage met berging.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.

2. Verzoek opname constructie als vergund geacht in register: garage met berging.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.

Goedkeuren aanvraag vzw Durme voor het bebossen van verschillende percelen langsheen de Schelde te Berlare

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van vzw Durme goed voor het bebossen van verschillende percelen langsheen de Schelde.

3. Goedkeuren aanvraag vzw Durme voor het bebossen van verschillende percelen langsheen de Schelde te Berlare
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van vzw Durme goed voor het bebossen van verschillende percelen langsheen de Schelde.

Goedkeuren maken van kampvuur ter hoogte van chiroterrein Overmere Molenstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan scouts Sint- Hubertus Brugge voor het maken van een kampvuur ter hoogte van Molenstraat 1 van 12 tot 18 juli 2021.

4. Goedkeuren maken van kampvuur ter hoogte van chiroterrein Overmere Molenstraat 1
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan scouts Sint- Hubertus Brugge voor het maken van een kampvuur ter hoogte van Molenstraat 1 van 12 tot 18 juli 2021.

Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen carport - afwijking verkaveling +15 jaar - Molenstraat 89A

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen carport - afwijking verkaveling +15 jaar - Molenstraat 89A.

5. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen carport - afwijking verkaveling +15 jaar - Molenstraat 89A
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen carport - afwijking verkaveling +15 jaar - Molenstraat 89A.

Vergunnen omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bayaerdstraat 15

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bayaerdstraat 15.

6. Vergunnen omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bayaerdstraat 15
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bayaerdstraat 15.

Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande garage - Kamershoek 41

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande garage - Kamershoek 41.

7. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande garage - Kamershoek 41
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande garage - Kamershoek 41.

Vergunnen omgevingsvergunning voor vervangen garagepoort door raam - Heidekasteeldreef 29

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor vervangen garagepoort door raam - Heidekasteeldreef 29.

8. Vergunnen omgevingsvergunning voor vervangen garagepoort door raam - Heidekasteeldreef 29
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor vervangen garagepoort door raam - Heidekasteeldreef 29.

Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen rookkanaal-Jan Baptist Courtmansstraat 17B

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen rookkanaal - Jan Baptist Courtmansstraat 17B.

9. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen rookkanaal-Jan Baptist Courtmansstraat 17B
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen rookkanaal - Jan Baptist Courtmansstraat 17B.

Vergunnen omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bosstraat 9

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bosstraat 9.

10. Vergunnen omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bosstraat 9
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bosstraat 9.

Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg zwembad - Zandstraat 49

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwembad - Zandstraat 49.

11. Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg zwembad - Zandstraat 49
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwembad - Zandstraat 49.

Vergunnen omgevingsvergunning verbouwen woning - Dendermondse Steenweg 72

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Dendermondse Steenweg 72.

12. Vergunnen omgevingsvergunning verbouwen woning - Dendermondse Steenweg 72
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Dendermondse Steenweg 72.

Gedeeltelijk en voorwaardelijk gunstig adviseren beroep in LA, regularisatie terreinaanlegwerken - afwijking RUP Donk (OMV_2020092969), Blauwhofdreef 13

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gedeeltelijk en voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor regularisatie terreinaanlegwerken - afwijking RUP Donk (OMV_2020092969), Blauwhofdreef 13.

13. Gedeeltelijk en voorwaardelijk gunstig adviseren beroep in LA, regularisatie terreinaanlegwerken - afwijking RUP Donk (OMV_2020092969), Blauwhofdreef 13
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gedeeltelijk en voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor regularisatie terreinaanlegwerken - afwijking RUP Donk (OMV_2020092969), Blauwhofdreef 13.

Ongunstig adviseren beroep in LA, verbouwen woning naar meergezinswoning (OMV_2021018028), Dorp 55

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verbouwen woning naar meergezinswoning (OMV_2021018028), Dorp 55.

14. Ongunstig adviseren beroep in LA, verbouwen woning naar meergezinswoning (OMV_2021018028), Dorp 55
Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verbouwen woning naar meergezinswoning (OMV_2021018028), Dorp 55.

Aktename melding plaatsen terrasoverkapping - Turfputstraat 74

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor plaatsen terrasoverkapping - Turfputstraat 74.

15. Aktename melding plaatsen terrasoverkapping - Turfputstraat 74
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor plaatsen terrasoverkapping - Turfputstraat 74.

Vergunnen omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Bayaerdstraat 28

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Bayaerdstraat 28.

16. Vergunnen omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Bayaerdstraat 28
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Bayaerdstraat 28.

Notaris Johan Van den Nieuwenhuizen: splitsing percelen - Kerkstraat 25

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen opmerkingen omtrent de splitsing van de percelen gelegen te Kerkstraat 25.

17. Notaris Johan Van den Nieuwenhuizen: splitsing percelen - Kerkstraat 25
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen opmerkingen omtrent de splitsing van de percelen gelegen te Kerkstraat 25.

Splitsen perceel Bunderstraat 8A

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen opmerkingen te formuleren op het splitsingsvoorstel van het perceel te Bunderstraat.

18. Splitsen perceel Bunderstraat 8A
Het college van burgemeester en schepenen beslist geen opmerkingen te formuleren op het splitsingsvoorstel van het perceel te Bunderstraat.

Aktename melding- exploitatie Slaatje Praatje- Goudberg 20

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor exploitatie Slaatje Praatje - Goudberg 20.

19. Aktename melding- exploitatie Slaatje Praatje- Goudberg 20
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor exploitatie Slaatje Praatje - Goudberg 20.

Weigeren tijdelijke publiciteit ter hoogte van het Sint-Annaplein naar aanleiding van de uitzonderlijke verplaatsing van Sint-Annakermis

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit zoals aangevraagd, ter hoogte van het Sint-Annaplein naar aanleiding van de uitzonderlijke verplaatsing van Sint-Annakermis.

20. Weigeren tijdelijke publiciteit ter hoogte van het Sint-Annaplein naar aanleiding van de uitzonderlijke verplaatsing van Sint-Annakermis
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit zoals aangevraagd, ter hoogte van het Sint-Annaplein naar aanleiding van de uitzonderlijke verplaatsing van Sint-Annakermis.

Goedkeuren doortocht tractorrondrit op 01/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot de doortocht van de tractorrondrit door Koninklijke vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen op 01/08/2021.

21. Goedkeuren doortocht tractorrondrit op 01/08/2021
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot de doortocht van de tractorrondrit door Koninklijke vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen op 01/08/2021.

Goedkeuren Gruttorun met tijdelijke bewegwijzering op 07/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van de Gruttorun en de tijdelijke bewegwijzering op 07/08/2021.

22. Goedkeuren Gruttorun met tijdelijke bewegwijzering op 07/08/2021
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van de Gruttorun en de tijdelijke bewegwijzering op 07/08/2021.

Weigeren doortocht oldtimer tractoren

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot de doortocht van de oldtimer tractoren door O.T.L. De lozen Boer op 18/07/2021.

23. Weigeren doortocht oldtimer tractoren
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot de doortocht van de oldtimer tractoren door O.T.L. De lozen Boer op 18/07/2021.

Goedkeuren van een subsidie voor nestvoorziening van gierzwaluwen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.

24. Goedkeuren van een subsidie voor nestvoorziening van gierzwaluwen
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.

Goedkeuren van een subsidie voor nestvoorziening van gierzwaluwen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.

25. Goedkeuren van een subsidie voor nestvoorziening van gierzwaluwen
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.

Goedkeuren uitbetaling subsidie herbruikbare luiers

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling goed voor een aanvraag subsidie herbruikbare luiers.

26. Goedkeuren uitbetaling subsidie herbruikbare luiers
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling goed voor een aanvraag subsidie herbruikbare luiers.

Goedkeuren uitbetaling subsidie kleine landschapselementen 2021 - deel 3

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen kleine landschapselementen voor 2021 goed - deel 3.

27. Goedkeuren uitbetaling subsidie kleine landschapselementen 2021 - deel 3
Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen kleine landschapselementen voor 2021 goed - deel 3.

Ondersteunen deelname lokale helden voor globale doelen- week van de duurzame gemeente (18-25 september)

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de deelname aan lokale helden voor globale doelen- week van de duurzame gemeente (18-25 september).

28. Ondersteunen deelname lokale helden voor globale doelen- week van de duurzame gemeente (18-25 september)
Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de deelname aan lokale helden voor globale doelen- week van de duurzame gemeente (18-25 september).

Principieel goedkeuren speelbos/raapbos en voorbereiden bebossingsplan voor een perceel kadastraal gekend als.2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A. Slot, Uitbergen

Het college van burgemeester en schepenen laat een bebossingsplan voorbereiden voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A.

29. Principieel goedkeuren speelbos/raapbos en voorbereiden bebossingsplan voor een perceel kadastraal gekend als.2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A. Slot, Uitbergen
Het college van burgemeester en schepenen laat een bebossingsplan voorbereiden voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A.

Goedkeuren bestrijden nijlganzen rond het Donkmeer

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestrijding van nijlganzen rond het Donkmeer goed.

30. Goedkeuren bestrijden nijlganzen rond het Donkmeer
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestrijding van nijlganzen rond het Donkmeer goed.

Herneming beslissing afsluiting perceelsgrens en doorgang Donkoeverpark

Het college van burgemeester en schepenen herneemt beslissing en besluit een afsluiting te plaatsen ter afbakening van perceelsgrens en doorgang Donkoeverpark.

31. Herneming beslissing afsluiting perceelsgrens en doorgang Donkoeverpark
Het college van burgemeester en schepenen herneemt beslissing en besluit een afsluiting te plaatsen ter afbakening van perceelsgrens en doorgang Donkoeverpark.

Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Dorp

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor werken aan de openbare verlichting door Fluvius op openbaar domein parking CC Stroming.

32. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Dorp
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor werken aan de openbare verlichting door Fluvius op openbaar domein parking CC Stroming.

Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Donklaan Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting aan Donklaan 117.

33. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Donklaan Berlare
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting aan Donklaan 117.

Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Maaidonk te Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting te Maaidonk Berlare.

34. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Maaidonk te Berlare
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting te Maaidonk Berlare.

Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Leopolddreef te Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de noodzakelijke aanpassing werken aan openbare verlichting Leopolddreef te Berlare.

35. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Leopolddreef te Berlare
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de noodzakelijke aanpassing werken aan openbare verlichting Leopolddreef te Berlare.

Proximus: adviesaanvraag werken openbaar domein Donklaan 119 parking

Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.

36. Proximus: adviesaanvraag werken openbaar domein Donklaan 119 parking
Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.

Goedkeuren aankoop laptops

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van laptops ter vervanging van oude toestellen.

37. Goedkeuren aankoop laptops
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van laptops ter vervanging van oude toestellen.

Goedkeuren noodvervanging switches

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de versnelde aankoop van switches tegen aanvaarde factuur naar aanleiding van netwerkproblemen op 11 juni 2021.

38. Goedkeuren noodvervanging switches
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de versnelde aankoop van switches tegen aanvaarde factuur naar aanleiding van netwerkproblemen op 11 juni 2021.

Goedkeuren gemeentelijk transport voor expo Heemkring Overmere

Het college van burgemeester en schepenen beslist transport te voorzien voor de expo van Heemkring Overmere.

39. Goedkeuren gemeentelijk transport voor expo Heemkring Overmere
Het college van burgemeester en schepenen beslist transport te voorzien voor de expo van Heemkring Overmere.

Principieel goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal - Golazo

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

40. Principieel goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal - Golazo
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.

Goedkeuren aankoop ontwikkeling Berlaarse Boodschappen-platform

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop goed voor de ontwikkeling van het Berlaarse Boodschappen-platform.

41. Goedkeuren aankoop ontwikkeling Berlaarse Boodschappen-platform
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop goed voor de ontwikkeling van het Berlaarse Boodschappen-platform.

Principieel goedkeuren van de fietstocht langs gerealiseerde projecten

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring voor het organiseren van een fietstocht langs gerealiseerde projecten.

42. Principieel goedkeuren van de fietstocht langs gerealiseerde projecten
Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring voor het organiseren van een fietstocht langs gerealiseerde projecten.

Goedkeuren organisatie Trio en 1/4 triatlon Donkmeer op 31/07/2021 lokaal bestuur Berlare

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een trio en 1/4 triatlon goed, ter hoogte van het Donkmeer op 31/07/2021.

43. Goedkeuren organisatie Trio en 1/4 triatlon Donkmeer op 31/07/2021 lokaal bestuur Berlare
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een trio en 1/4 triatlon goed, ter hoogte van het Donkmeer op 31/07/2021.

Goedkeuren afwijking zondagsrust ter gelegenheid van het weekend van de klant op 2 en 3 oktober 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt een afwijking op de zondagsrust goed ter gelegenheid van het weekend van de klant op 2 en 3 oktober 2021.

44. Goedkeuren afwijking zondagsrust ter gelegenheid van het weekend van de klant op 2 en 3 oktober 2021
Het college van burgemeester en schepenen keurt een afwijking op de zondagsrust goed ter gelegenheid van het weekend van de klant op 2 en 3 oktober 2021.

Vergunnings-technisch goedkeuren van de organisatie 'Dolle Chirodagen', met voorwaarden en voor Chirojongens Overmere

Het college van burgemeester en schepenen keurt vergunnings-technisch de organisatie van 'Dolle Chirodagen' goed, met voorwaarden.

45. Vergunnings-technisch goedkeuren van de organisatie 'Dolle Chirodagen', met voorwaarden en voor Chirojongens Overmere
Het college van burgemeester en schepenen keurt vergunnings-technisch de organisatie van 'Dolle Chirodagen' goed, met voorwaarden.

Goedkeuren inname openbaar domein voor de uitbreiding van het terras ter hoogte van Waterhoek 25 en voor brasserie 't Veerhuis

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed voor de uitbreiding van het terras ter hoogte van Waterhoek 25 en voor brasserie 't Veerhuis.

46. Goedkeuren inname openbaar domein voor de uitbreiding van het terras ter hoogte van Waterhoek 25 en voor brasserie 't Veerhuis
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed voor de uitbreiding van het terras ter hoogte van Waterhoek 25 en voor brasserie 't Veerhuis.

Goedkeuren inname privaat domein ter hoogte van Donklaan , wekelijks op zondag voor een permanente periode en voor foodtruck O' De Flanders.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het privaat domein goed ter hoogte van Donklaan, wekelijks op zondag voor een permanente periode en voor foodtruck O' De Flanders.

47. Goedkeuren inname privaat domein ter hoogte van Donklaan , wekelijks op zondag voor een permanente periode en voor foodtruck O' De Flanders.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het privaat domein goed ter hoogte van Donklaan, wekelijks op zondag voor een permanente periode en voor foodtruck O' De Flanders.

Goedkeuren inname openbaar domein op kerkplein Uitbergen op 29 augustus 2021 en voor snacks Blancquaert

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed op kerkplein Uitbergen, op 29 augustus 2021 en voor snacks Blancquaert.

48. Goedkeuren inname openbaar domein op kerkplein Uitbergen op 29 augustus 2021 en voor snacks Blancquaert
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed op kerkplein Uitbergen, op 29 augustus 2021 en voor snacks Blancquaert.

Behandelen uitbetaling subsidiebudgetten kermissen vanaf 1/07/2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt omwille van uitzonderlijke omstandigheden de uitbetaling van de subsidiebudgetten vanaf 1/07/2021 voor kermissen goed en laat deze beslissing bekrachtigen door de gemeenteraad.

49. Behandelen uitbetaling subsidiebudgetten kermissen vanaf 1/07/2021
Het college van burgemeester en schepenen keurt omwille van uitzonderlijke omstandigheden de uitbetaling van de subsidiebudgetten vanaf 1/07/2021 voor kermissen goed en laat deze beslissing bekrachtigen door de gemeenteraad.

Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.

50. Ambtshalve schrappen
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.

Hernummeren onpare huisnummers te Overmere, Wilgenpark

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde te Overmere, Wilgenpark.

51. Hernummeren onpare huisnummers te Overmere, Wilgenpark
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde te Overmere, Wilgenpark.

Hernummeren onpare huisnummers te Uitbergen, Sint-Pietersstraat

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare huisnummers te Berlare, Sint-Pietersstraat.

52. Hernummeren onpare huisnummers te Uitbergen, Sint-Pietersstraat
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare huisnummers te Berlare, Sint-Pietersstraat.

Hernummeren onpare huisnummers te Berlare, Van Tieghemstraat

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde van Berlare, Van Tieghemstraat.

53. Hernummeren onpare huisnummers te Berlare, Van Tieghemstraat
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde van Berlare, Van Tieghemstraat.

Hernummeren pare huisnummers te Overmere, Broekstraat

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de pare straatzijde te Overmere, Broekstraat.

54. Hernummeren pare huisnummers te Overmere, Broekstraat
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de pare straatzijde te Overmere, Broekstraat.

Goedkeuren upgrade Unibel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade van het sofwareprogramma Unibel goed. Deze software wordt gebruikt voor de opmaak en behandeling van belastingkohieren.

55. Goedkeuren upgrade Unibel
Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade van het sofwareprogramma Unibel goed. Deze software wordt gebruikt voor de opmaak en behandeling van belastingkohieren.

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk: behandelen vraag tot vrijstelling

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag tot vrijstelling voor de belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.

56. Belasting op niet-geadresseerd drukwerk: behandelen vraag tot vrijstelling
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag tot vrijstelling voor de belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.

Bespreken inschrijving op kapitaalverhoging in Blijdorp III

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel in te schrijven op een kapitaalverhoging in Blijdorp III.

57. Bespreken inschrijving op kapitaalverhoging in Blijdorp III
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel in te schrijven op een kapitaalverhoging in Blijdorp III.

Centraal Kerkbestuur: kennisname notulen centraal kerkbestuur van 17/06/2021

Het college neemt kennis van de notulen van het centraal kerkbestuur van 17/06/2021.

58. Centraal Kerkbestuur: kennisname notulen centraal kerkbestuur van 17/06/2021
Het college neemt kennis van de notulen van het centraal kerkbestuur van 17/06/2021.

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: kennisname notulen kerkbestuur van 15/06/2021

Het college neemt kennis van de notulen van het kerkbestuur van Sint-Pietersbanden Uitbergen van 15/06/2021.

59. Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: kennisname notulen kerkbestuur van 15/06/2021
Het college neemt kennis van de notulen van het kerkbestuur van Sint-Pietersbanden Uitbergen van 15/06/2021.

Goedkeuren halftijdse loopbaanonderbreking schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen staat aan een leerkracht halftijdse loopbaanonderbreking toe voor het schooljaar 2021/2022.

60. Goedkeuren halftijdse loopbaanonderbreking schooljaar 2021/2022
Het college van burgemeester en schepenen staat aan een leerkracht halftijdse loopbaanonderbreking toe voor het schooljaar 2021/2022.

Aanvaarden ontslag 1/24 kleuteronderwijzeres vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het ontslag voor 1 u kleuteronderwijzeres met ingang van 1 juli 2021.

61. Aanvaarden ontslag 1/24 kleuteronderwijzeres vanaf 1 juli 2021
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het ontslag voor 1 u kleuteronderwijzeres met ingang van 1 juli 2021.

Aanstelling leerkracht voor schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen stelt een leerkracht aan voor schooljaar 2021/2022.

62. Aanstelling leerkracht voor schooljaar 2021/2022
Het college van burgemeester en schepenen stelt een leerkracht aan voor schooljaar 2021/2022.

Kennisnemen ontwerp prentenboek GBS De Kleine Schuit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van het prentenboek van GBS De Kleine Schuit dat de pedagogische visie van de school aanschouwelijk maakt voor kinderen en hun ouders.

63. Kennisnemen ontwerp prentenboek GBS De Kleine Schuit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van het prentenboek van GBS De Kleine Schuit dat de pedagogische visie van de school aanschouwelijk maakt voor kinderen en hun ouders.

Kennisnemen brief delegatie ouders zesde leerjaar gemeenteschool Uitbergen en formuleren antwoord

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief en formuleert een antwoord.

64. Kennisnemen brief delegatie ouders zesde leerjaar gemeenteschool Uitbergen en formuleren antwoord
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief en formuleert een antwoord.

Openverklaren van de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) en opstarten selectieprocedure

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) open en start de selectieprocedure op.

65. Openverklaren van de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) en opstarten selectieprocedure
Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) open en start de selectieprocedure op.

Aanstellen deskundige bouw met een contract bepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen stelt een deskundige bouw aan met een contract van bepaalde duur.

66. Aanstellen deskundige bouw met een contract bepaalde duur
Het college van burgemeester en schepenen stelt een deskundige bouw aan met een contract van bepaalde duur.

Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker patrimonium - elektriciteit (D1-D3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker patrimonium - elektriciteit (D1-D3) vast.

67. Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker patrimonium - elektriciteit (D1-D3)
Het college van burgemeester en schepenen stelt de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker patrimonium - elektriciteit (D1-D3) vast.

Principieel goedkeuren politieverordening houdende de reglementering van motorclubs op het grondgebied van politiezone Berlare-Zele

Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening principieel goed en laat dit dossier agenderen voor een eerstkomende gemeenteraad.

68. Principieel goedkeuren politieverordening houdende de reglementering van motorclubs op het grondgebied van politiezone Berlare-Zele
Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening principieel goed en laat dit dossier agenderen voor een eerstkomende gemeenteraad.

Goedkeuren van een herdenkingsmoment voor overledenen in Coronaperiode op 4/09/2021 en voor lokaal bestuur Berlare

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een herdenkingsmoment voor overledenen in Coronaperiode goed, op 4/09/2021 en voor lokaal bestuur Berlare.

BP1. Goedkeuren van een herdenkingsmoment voor overledenen in Coronaperiode op 4/09/2021 en voor lokaal bestuur Berlare
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een herdenkingsmoment voor overledenen in Coronaperiode goed, op 4/09/2021 en voor lokaal bestuur Berlare.

Goedkeuren organisatie van een rommelmarkt en zangoptredens op 31/07/2021 en voor beheerder verblijfpark Bareldonk

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van een rommelmarkt en zangoptredens, op 31/07/2021 en voor beheerder verblijfpark Bareldonk.

BP2. Goedkeuren organisatie van een rommelmarkt en zangoptredens op 31/07/2021 en voor beheerder verblijfpark Bareldonk
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van een rommelmarkt en zangoptredens, op 31/07/2021 en voor beheerder verblijfpark Bareldonk.

Goedkeuren programma zomerkermis Overmere ter hoogte van Boerenkrijgpark, van 21/08/2021 tot en met 24/08/2021en voor feest- en sportcomité Overmere

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de zomerkermis te Overmere goed, ter hoogte van Boerenkrijgpark van 21/08/2021 tot en met 24/08/2021 en voor feest- en sportcomité Overmere.

BP3. Goedkeuren programma zomerkermis Overmere ter hoogte van Boerenkrijgpark, van 21/08/2021 tot en met 24/08/2021en voor feest- en sportcomité Overmere
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de zomerkermis te Overmere goed, ter hoogte van Boerenkrijgpark van 21/08/2021 tot en met 24/08/2021 en voor feest- en sportcomité Overmere.

Goedkeuren inname openbaar domein ter hoogte van Donklaan 148, op 31/07/2021 en voor snacks Blancquaert

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de inname van het openbaar domein goed ter hoogte van Donklaan 148, op 31/07/2021 en voor snacks Blancquaert.

BP4. Goedkeuren inname openbaar domein ter hoogte van Donklaan 148, op 31/07/2021 en voor snacks Blancquaert
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de inname van het openbaar domein goed ter hoogte van Donklaan 148, op 31/07/2021 en voor snacks Blancquaert.

Opstarten verkorte selectieprocedure administratief medewerker cultuur (C1-C3)

Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voltijds administratief medewerker cultuur (C1-C3) op.

BP5. Opstarten verkorte selectieprocedure administratief medewerker cultuur (C1-C3)
Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voltijds administratief medewerker cultuur (C1-C3) op.

Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van voltijdse ploegbaas gebouwen (D4-D5)

Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.

BP6. Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van voltijdse ploegbaas gebouwen (D4-D5)
Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.

Opstarten verkorte selectieprocedure coördinator Huis van het kind (B1-B3)

Het college van burgemeester en schepenen start een verkorte selectieprocedure halftijdse coördinator Huis van het kind (B1-B3) op.

BP7. Opstarten verkorte selectieprocedure coördinator Huis van het kind (B1-B3)
Het college van burgemeester en schepenen start een verkorte selectieprocedure halftijdse coördinator Huis van het kind (B1-B3) op.

1. Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

2. Verzoek opname constructie als vergund geacht in register: garage met berging.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de constructie op als vergund geacht in het vergunningenregister.
Pdf-versie
Akkoord

3. Goedkeuren aanvraag vzw Durme voor het bebossen van verschillende percelen langsheen de Schelde te Berlare

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van vzw Durme goed voor het bebossen van verschillende percelen langsheen de Schelde.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van vzw Durme goed voor het bebossen van verschillende percelen langsheen de Schelde.
Pdf-versie
Akkoord

4. Goedkeuren maken van kampvuur ter hoogte van chiroterrein Overmere Molenstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan scouts Sint- Hubertus Brugge voor het maken van een kampvuur ter hoogte van Molenstraat 1 van 12 tot 18 juli 2021.
Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af aan scouts Sint- Hubertus Brugge voor het maken van een kampvuur ter hoogte van Molenstraat 1 van 12 tot 18 juli 2021.
Pdf-versie
Akkoord

5. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen carport - afwijking verkaveling +15 jaar - Molenstraat 89A

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen carport - afwijking verkaveling +15 jaar - Molenstraat 89A.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen carport - afwijking verkaveling +15 jaar - Molenstraat 89A.
Pdf-versie
Akkoord

6. Vergunnen omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bayaerdstraat 15

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bayaerdstraat 15.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bayaerdstraat 15.
Pdf-versie
Akkoord

7. Vergunnen omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande garage - Kamershoek 41

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande garage - Kamershoek 41.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen vrijstaande garage - Kamershoek 41.
Pdf-versie
Akkoord

8. Vergunnen omgevingsvergunning voor vervangen garagepoort door raam - Heidekasteeldreef 29

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor vervangen garagepoort door raam - Heidekasteeldreef 29.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor vervangen garagepoort door raam - Heidekasteeldreef 29.
Pdf-versie
Akkoord

9. Vergunnen omgevingsvergunning voor plaatsen rookkanaal-Jan Baptist Courtmansstraat 17B

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen rookkanaal - Jan Baptist Courtmansstraat 17B.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor plaatsen rookkanaal - Jan Baptist Courtmansstraat 17B.
Pdf-versie
Akkoord

10. Vergunnen omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bosstraat 9

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bosstraat 9.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Bosstraat 9.
Pdf-versie
Akkoord

11. Vergunnen omgevingsvergunning voor aanleg zwembad - Zandstraat 49

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwembad - Zandstraat 49.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor aanleg zwembad - Zandstraat 49.
Pdf-versie
Akkoord

12. Vergunnen omgevingsvergunning verbouwen woning - Dendermondse Steenweg 72

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Dendermondse Steenweg 72.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Dendermondse Steenweg 72.
Pdf-versie
Akkoord

13. Gedeeltelijk en voorwaardelijk gunstig adviseren beroep in LA, regularisatie terreinaanlegwerken - afwijking RUP Donk (OMV_2020092969), Blauwhofdreef 13

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gedeeltelijk en voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor regularisatie terreinaanlegwerken - afwijking RUP Donk (OMV_2020092969), Blauwhofdreef 13.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gedeeltelijk en voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor regularisatie terreinaanlegwerken - afwijking RUP Donk (OMV_2020092969), Blauwhofdreef 13.
Pdf-versie
Akkoord

14. Ongunstig adviseren beroep in LA, verbouwen woning naar meergezinswoning (OMV_2021018028), Dorp 55

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verbouwen woning naar meergezinswoning (OMV_2021018028), Dorp 55.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verbouwen woning naar meergezinswoning (OMV_2021018028), Dorp 55.
Pdf-versie
Akkoord

15. Aktename melding plaatsen terrasoverkapping - Turfputstraat 74

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor plaatsen terrasoverkapping - Turfputstraat 74.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor plaatsen terrasoverkapping - Turfputstraat 74.
Pdf-versie
Neemt kennis

16. Vergunnen omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Bayaerdstraat 28

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Bayaerdstraat 28.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Bayaerdstraat 28.
Pdf-versie
Akkoord

17. Notaris Johan Van den Nieuwenhuizen: splitsing percelen - Kerkstraat 25

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen opmerkingen omtrent de splitsing van de percelen gelegen te Kerkstraat 25.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen opmerkingen omtrent de splitsing van de percelen gelegen te Kerkstraat 25.
Pdf-versie
Akkoord

18. Splitsen perceel Bunderstraat 8A

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen opmerkingen te formuleren op het splitsingsvoorstel van het perceel te Bunderstraat.
Het college van burgemeester en schepenen beslist geen opmerkingen te formuleren op het splitsingsvoorstel van het perceel te Bunderstraat.
Pdf-versie
Akkoord

19. Aktename melding- exploitatie Slaatje Praatje- Goudberg 20

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor exploitatie Slaatje Praatje - Goudberg 20.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor exploitatie Slaatje Praatje - Goudberg 20.
Pdf-versie
Neemt kennis

20. Weigeren tijdelijke publiciteit ter hoogte van het Sint-Annaplein naar aanleiding van de uitzonderlijke verplaatsing van Sint-Annakermis

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit zoals aangevraagd, ter hoogte van het Sint-Annaplein naar aanleiding van de uitzonderlijke verplaatsing van Sint-Annakermis.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit zoals aangevraagd, ter hoogte van het Sint-Annaplein naar aanleiding van de uitzonderlijke verplaatsing van Sint-Annakermis.
Pdf-versie
Akkoord

21. Goedkeuren doortocht tractorrondrit op 01/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot de doortocht van de tractorrondrit door Koninklijke vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen op 01/08/2021.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot de doortocht van de tractorrondrit door Koninklijke vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen op 01/08/2021.
Pdf-versie
Akkoord

22. Goedkeuren Gruttorun met tijdelijke bewegwijzering op 07/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van de Gruttorun en de tijdelijke bewegwijzering op 07/08/2021.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van de Gruttorun en de tijdelijke bewegwijzering op 07/08/2021.
Pdf-versie
Akkoord

23. Weigeren doortocht oldtimer tractoren

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot de doortocht van de oldtimer tractoren door O.T.L. De lozen Boer op 18/07/2021.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot de doortocht van de oldtimer tractoren door O.T.L. De lozen Boer op 18/07/2021.
Pdf-versie
Akkoord

24. Goedkeuren van een subsidie voor nestvoorziening van gierzwaluwen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.
Pdf-versie
Akkoord

25. Goedkeuren van een subsidie voor nestvoorziening van gierzwaluwen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van een subsidie voor nestvoorziening voor gierzwaluwen goed.
Pdf-versie
Akkoord

26. Goedkeuren uitbetaling subsidie herbruikbare luiers

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling goed voor een aanvraag subsidie herbruikbare luiers.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling goed voor een aanvraag subsidie herbruikbare luiers.
Pdf-versie
Akkoord

27. Goedkeuren uitbetaling subsidie kleine landschapselementen 2021 - deel 3

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen kleine landschapselementen voor 2021 goed - deel 3.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen kleine landschapselementen voor 2021 goed - deel 3.
Pdf-versie
Akkoord

28. Ondersteunen deelname lokale helden voor globale doelen- week van de duurzame gemeente (18-25 september)

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de deelname aan lokale helden voor globale doelen- week van de duurzame gemeente (18-25 september).
Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de deelname aan lokale helden voor globale doelen- week van de duurzame gemeente (18-25 september).
Pdf-versie
Akkoord

29. Principieel goedkeuren speelbos/raapbos en voorbereiden bebossingsplan voor een perceel kadastraal gekend als.2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A. Slot, Uitbergen

Het college van burgemeester en schepenen laat een bebossingsplan voorbereiden voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A.
Het college van burgemeester en schepenen laat een bebossingsplan voorbereiden voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A.
Pdf-versie
Akkoord

30. Goedkeuren bestrijden nijlganzen rond het Donkmeer

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestrijding van nijlganzen rond het Donkmeer goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestrijding van nijlganzen rond het Donkmeer goed.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

31. Herneming beslissing afsluiting perceelsgrens en doorgang Donkoeverpark

Het college van burgemeester en schepenen herneemt beslissing en besluit een afsluiting te plaatsen ter afbakening van perceelsgrens en doorgang Donkoeverpark.
Het college van burgemeester en schepenen herneemt beslissing en besluit een afsluiting te plaatsen ter afbakening van perceelsgrens en doorgang Donkoeverpark.
Pdf-versie
Akkoord

32. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Dorp

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor werken aan de openbare verlichting door Fluvius op openbaar domein parking CC Stroming.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor werken aan de openbare verlichting door Fluvius op openbaar domein parking CC Stroming.
Pdf-versie
Akkoord

33. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Donklaan Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting aan Donklaan 117.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting aan Donklaan 117.
Pdf-versie
Akkoord

34. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Maaidonk te Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting te Maaidonk Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de nieuwe laagspanningsaansluiting te Maaidonk Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

35. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Leopolddreef te Berlare

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de noodzakelijke aanpassing werken aan openbare verlichting Leopolddreef te Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies voor de noodzakelijke aanpassing werken aan openbare verlichting Leopolddreef te Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

36. Proximus: adviesaanvraag werken openbaar domein Donklaan 119 parking

Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.
Pdf-versie
Akkoord

37. Goedkeuren aankoop laptops

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van laptops ter vervanging van oude toestellen.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van laptops ter vervanging van oude toestellen.
Pdf-versie
Akkoord

38. Goedkeuren noodvervanging switches

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de versnelde aankoop van switches tegen aanvaarde factuur naar aanleiding van netwerkproblemen op 11 juni 2021.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de versnelde aankoop van switches tegen aanvaarde factuur naar aanleiding van netwerkproblemen op 11 juni 2021.
Pdf-versie
Akkoord

39. Goedkeuren gemeentelijk transport voor expo Heemkring Overmere

Het college van burgemeester en schepenen beslist transport te voorzien voor de expo van Heemkring Overmere.
Het college van burgemeester en schepenen beslist transport te voorzien voor de expo van Heemkring Overmere.
Pdf-versie
Akkoord

40. Principieel goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal - Golazo

Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de behandeling van dit agendapunt uit.
Pdf-versie
Uitgesteld

41. Goedkeuren aankoop ontwikkeling Berlaarse Boodschappen-platform

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop goed voor de ontwikkeling van het Berlaarse Boodschappen-platform.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop goed voor de ontwikkeling van het Berlaarse Boodschappen-platform.
Pdf-versie
Akkoord

42. Principieel goedkeuren van de fietstocht langs gerealiseerde projecten

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring voor het organiseren van een fietstocht langs gerealiseerde projecten.
Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring voor het organiseren van een fietstocht langs gerealiseerde projecten.
Pdf-versie
Akkoord

43. Goedkeuren organisatie Trio en 1/4 triatlon Donkmeer op 31/07/2021 lokaal bestuur Berlare

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een trio en 1/4 triatlon goed, ter hoogte van het Donkmeer op 31/07/2021.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een trio en 1/4 triatlon goed, ter hoogte van het Donkmeer op 31/07/2021.
Pdf-versie
Akkoord

44. Goedkeuren afwijking zondagsrust ter gelegenheid van het weekend van de klant op 2 en 3 oktober 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt een afwijking op de zondagsrust goed ter gelegenheid van het weekend van de klant op 2 en 3 oktober 2021.
Het college van burgemeester en schepenen keurt een afwijking op de zondagsrust goed ter gelegenheid van het weekend van de klant op 2 en 3 oktober 2021.
Pdf-versie
Akkoord

45. Vergunnings-technisch goedkeuren van de organisatie 'Dolle Chirodagen', met voorwaarden en voor Chirojongens Overmere

Het college van burgemeester en schepenen keurt vergunnings-technisch de organisatie van 'Dolle Chirodagen' goed, met voorwaarden.
Het college van burgemeester en schepenen keurt vergunnings-technisch de organisatie van 'Dolle Chirodagen' goed, met voorwaarden.
Pdf-versie
Akkoord

46. Goedkeuren inname openbaar domein voor de uitbreiding van het terras ter hoogte van Waterhoek 25 en voor brasserie 't Veerhuis

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed voor de uitbreiding van het terras ter hoogte van Waterhoek 25 en voor brasserie 't Veerhuis.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed voor de uitbreiding van het terras ter hoogte van Waterhoek 25 en voor brasserie 't Veerhuis.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

47. Goedkeuren inname privaat domein ter hoogte van Donklaan , wekelijks op zondag voor een permanente periode en voor foodtruck O' De Flanders.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het privaat domein goed ter hoogte van Donklaan, wekelijks op zondag voor een permanente periode en voor foodtruck O' De Flanders.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het privaat domein goed ter hoogte van Donklaan, wekelijks op zondag voor een permanente periode en voor foodtruck O' De Flanders.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

48. Goedkeuren inname openbaar domein op kerkplein Uitbergen op 29 augustus 2021 en voor snacks Blancquaert

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed op kerkplein Uitbergen, op 29 augustus 2021 en voor snacks Blancquaert.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het openbaar domein goed op kerkplein Uitbergen, op 29 augustus 2021 en voor snacks Blancquaert.
Pdf-versie
Akkoord

49. Behandelen uitbetaling subsidiebudgetten kermissen vanaf 1/07/2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt omwille van uitzonderlijke omstandigheden de uitbetaling van de subsidiebudgetten vanaf 1/07/2021 voor kermissen goed en laat deze beslissing bekrachtigen door de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen keurt omwille van uitzonderlijke omstandigheden de uitbetaling van de subsidiebudgetten vanaf 1/07/2021 voor kermissen goed en laat deze beslissing bekrachtigen door de gemeenteraad.
Pdf-versie
Niet akkoord

50. Ambtshalve schrappen

Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.
Het college van burgemeester en schepenen schrapt van ambtswege.
Pdf-versie
Akkoord

51. Hernummeren onpare huisnummers te Overmere, Wilgenpark

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde te Overmere, Wilgenpark.
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde te Overmere, Wilgenpark.
Pdf-versie
Akkoord

52. Hernummeren onpare huisnummers te Uitbergen, Sint-Pietersstraat

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare huisnummers te Berlare, Sint-Pietersstraat.
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare huisnummers te Berlare, Sint-Pietersstraat.
Pdf-versie
Akkoord

53. Hernummeren onpare huisnummers te Berlare, Van Tieghemstraat

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde van Berlare, Van Tieghemstraat.
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de onpare straatzijde van Berlare, Van Tieghemstraat.
Pdf-versie
Akkoord

54. Hernummeren pare huisnummers te Overmere, Broekstraat

Het college van burgemeester en schepenen hernummert de pare straatzijde te Overmere, Broekstraat.
Het college van burgemeester en schepenen hernummert de pare straatzijde te Overmere, Broekstraat.
Pdf-versie
Akkoord

55. Goedkeuren upgrade Unibel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade van het sofwareprogramma Unibel goed. Deze software wordt gebruikt voor de opmaak en behandeling van belastingkohieren.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade van het sofwareprogramma Unibel goed. Deze software wordt gebruikt voor de opmaak en behandeling van belastingkohieren.
Pdf-versie
Akkoord

56. Belasting op niet-geadresseerd drukwerk: behandelen vraag tot vrijstelling

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag tot vrijstelling voor de belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag tot vrijstelling voor de belasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.
Pdf-versie
Akkoord

57. Bespreken inschrijving op kapitaalverhoging in Blijdorp III

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel in te schrijven op een kapitaalverhoging in Blijdorp III.
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel in te schrijven op een kapitaalverhoging in Blijdorp III.
Pdf-versie
Akkoord

58. Centraal Kerkbestuur: kennisname notulen centraal kerkbestuur van 17/06/2021

Het college neemt kennis van de notulen van het centraal kerkbestuur van 17/06/2021.
Het college neemt kennis van de notulen van het centraal kerkbestuur van 17/06/2021.
Pdf-versie
Neemt kennis

59. Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: kennisname notulen kerkbestuur van 15/06/2021

Het college neemt kennis van de notulen van het kerkbestuur van Sint-Pietersbanden Uitbergen van 15/06/2021.
Het college neemt kennis van de notulen van het kerkbestuur van Sint-Pietersbanden Uitbergen van 15/06/2021.
Pdf-versie
Neemt kennis

60. Goedkeuren halftijdse loopbaanonderbreking schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen staat aan een leerkracht halftijdse loopbaanonderbreking toe voor het schooljaar 2021/2022.
Het college van burgemeester en schepenen staat aan een leerkracht halftijdse loopbaanonderbreking toe voor het schooljaar 2021/2022.
Pdf-versie
Akkoord

61. Aanvaarden ontslag 1/24 kleuteronderwijzeres vanaf 1 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het ontslag voor 1 u kleuteronderwijzeres met ingang van 1 juli 2021.
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het ontslag voor 1 u kleuteronderwijzeres met ingang van 1 juli 2021.
Pdf-versie
Akkoord

62. Aanstelling leerkracht voor schooljaar 2021/2022

Het college van burgemeester en schepenen stelt een leerkracht aan voor schooljaar 2021/2022.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een leerkracht aan voor schooljaar 2021/2022.
Pdf-versie
Akkoord

63. Kennisnemen ontwerp prentenboek GBS De Kleine Schuit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van het prentenboek van GBS De Kleine Schuit dat de pedagogische visie van de school aanschouwelijk maakt voor kinderen en hun ouders.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van het prentenboek van GBS De Kleine Schuit dat de pedagogische visie van de school aanschouwelijk maakt voor kinderen en hun ouders.
Pdf-versie
Neemt kennis

64. Kennisnemen brief delegatie ouders zesde leerjaar gemeenteschool Uitbergen en formuleren antwoord

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief en formuleert een antwoord.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief en formuleert een antwoord.
Pdf-versie
Akkoord

65. Openverklaren van de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) en opstarten selectieprocedure

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) open en start de selectieprocedure op.
Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van ploegbaas wegenis en signalisatie (D4-D5) open en start de selectieprocedure op.
Pdf-versie
Akkoord

66. Aanstellen deskundige bouw met een contract bepaalde duur

Het college van burgemeester en schepenen stelt een deskundige bouw aan met een contract van bepaalde duur.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een deskundige bouw aan met een contract van bepaalde duur.
Pdf-versie
Akkoord

67. Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker patrimonium - elektriciteit (D1-D3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker patrimonium - elektriciteit (D1-D3) vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker patrimonium - elektriciteit (D1-D3) vast.
Pdf-versie
Akkoord

68. Principieel goedkeuren politieverordening houdende de reglementering van motorclubs op het grondgebied van politiezone Berlare-Zele

Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening principieel goed en laat dit dossier agenderen voor een eerstkomende gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de politieverordening principieel goed en laat dit dossier agenderen voor een eerstkomende gemeenteraad.
Pdf-versie
Akkoord

BP1. Goedkeuren van een herdenkingsmoment voor overledenen in Coronaperiode op 4/09/2021 en voor lokaal bestuur Berlare

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een herdenkingsmoment voor overledenen in Coronaperiode goed, op 4/09/2021 en voor lokaal bestuur Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een herdenkingsmoment voor overledenen in Coronaperiode goed, op 4/09/2021 en voor lokaal bestuur Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

BP2. Goedkeuren organisatie van een rommelmarkt en zangoptredens op 31/07/2021 en voor beheerder verblijfpark Bareldonk

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van een rommelmarkt en zangoptredens, op 31/07/2021 en voor beheerder verblijfpark Bareldonk.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van een rommelmarkt en zangoptredens, op 31/07/2021 en voor beheerder verblijfpark Bareldonk.
Pdf-versie
Akkoord

BP3. Goedkeuren programma zomerkermis Overmere ter hoogte van Boerenkrijgpark, van 21/08/2021 tot en met 24/08/2021en voor feest- en sportcomité Overmere

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de zomerkermis te Overmere goed, ter hoogte van Boerenkrijgpark van 21/08/2021 tot en met 24/08/2021 en voor feest- en sportcomité Overmere.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de zomerkermis te Overmere goed, ter hoogte van Boerenkrijgpark van 21/08/2021 tot en met 24/08/2021 en voor feest- en sportcomité Overmere.
Pdf-versie
Akkoord

BP4. Goedkeuren inname openbaar domein ter hoogte van Donklaan 148, op 31/07/2021 en voor snacks Blancquaert

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de inname van het openbaar domein goed ter hoogte van Donklaan 148, op 31/07/2021 en voor snacks Blancquaert.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de inname van het openbaar domein goed ter hoogte van Donklaan 148, op 31/07/2021 en voor snacks Blancquaert.
Pdf-versie
Akkoord

BP5. Opstarten verkorte selectieprocedure administratief medewerker cultuur (C1-C3)

Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voltijds administratief medewerker cultuur (C1-C3) op.
Het college van burgemeester en schepenen start de verkorte selectieprocedure voltijds administratief medewerker cultuur (C1-C3) op.
Pdf-versie
Akkoord

BP6. Vaststellen van de wervingsreserve voor de functie van voltijdse ploegbaas gebouwen (D4-D5)

Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelt wervingsreserve voor de functie van voltijdse ploegbaas gebouwen (D4-D5) vast.
Pdf-versie
Akkoord

BP7. Opstarten verkorte selectieprocedure coördinator Huis van het kind (B1-B3)

Het college van burgemeester en schepenen start een verkorte selectieprocedure halftijdse coördinator Huis van het kind (B1-B3) op.
Het college van burgemeester en schepenen start een verkorte selectieprocedure halftijdse coördinator Huis van het kind (B1-B3) op.
Pdf-versie
Akkoord