Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare, zitting van 12 jul 2021, 13:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 12 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur.
Locatie: digitaal

Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

1. Goedkeuren verslag
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Vergunnen omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Kerkstraat 40

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Kerkstraat 40.

2. Vergunnen omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Kerkstraat 40
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Kerkstraat 40.

1. Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

2. Vergunnen omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Kerkstraat 40

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Kerkstraat 40.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten - Kerkstraat 40.
Pdf-versie
Akkoord