Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Berlare, zitting van 01 sep 2021, 16:30 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 01 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur.
Locatie:

Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

1. Goedkeuren verslag
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Weigeren inname standplaats jaarmarkt septemberkermis Berlare voor de verkoop van ter plekke te consumeren goederen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor de inname van een standplaats tijdens jaarmarkt septemberkermis Berlare en voor de verkoop van ter plekke te consumeren goederen.

2. Weigeren inname standplaats jaarmarkt septemberkermis Berlare voor de verkoop van ter plekke te consumeren goederen.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor de inname van een standplaats tijdens jaarmarkt septemberkermis Berlare en voor de verkoop van ter plekke te consumeren goederen.

Reactie op weigering van opname constructie als vergund geacht in register: tennisveld met aanhorigheden

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de reactie op de weigering van de opname in het vergunningenregister als vergund geacht.

3. Reactie op weigering van opname constructie als vergund geacht in register: tennisveld met aanhorigheden
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de reactie op de weigering van de opname in het vergunningenregister als vergund geacht.

Goedkeuren schrapping historische risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag tot schrappen van de historische risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden

4. Goedkeuren schrapping historische risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag tot schrappen van de historische risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden

Vergunnen omgevingsaanvraag voor bouwen woongelegenheid & toeristisch logie - Donklaan 44

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woongelegenheid & toeristisch logie - Donklaan 44.

5. Vergunnen omgevingsaanvraag voor bouwen woongelegenheid & toeristisch logie - Donklaan 44
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woongelegenheid & toeristisch logie - Donklaan 44.

Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen halfopen woning - Daal 26

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen halfopen woning - Daal 26.

6. Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen halfopen woning - Daal 26
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen halfopen woning - Daal 26.

Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen van een woning - Lindestraat 42

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen van een woning - Lindestraat 42.

7. Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen van een woning - Lindestraat 42
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen van een woning - Lindestraat 42.

Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen woning - Kleine Kouterstraat 17

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Kleine Kouterstraat 17.

8. Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen woning - Kleine Kouterstraat 17
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Kleine Kouterstraat 17.

Voorwaardelijk gunstig adviseren beroep in LA, verkavelen in 6 loten - 4 loten voor woningbouw (OMV_2021008634), Schoolstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verkavelen in 6 loten - 4 loten voor woningbouw (OMV_2021008634), Schoolstraat 1.

9. Voorwaardelijk gunstig adviseren beroep in LA, verkavelen in 6 loten - 4 loten voor woningbouw (OMV_2021008634), Schoolstraat 1
Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verkavelen in 6 loten - 4 loten voor woningbouw (OMV_2021008634), Schoolstraat 1.

Beslissing Deputatie, Schuitje, OMV_2020154072 - verlenen vergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing tot vergunning van de Deputatie Oost-Vlaanderen voor een toegangspoort in een loods, Schuitje.

10. Beslissing Deputatie, Schuitje, OMV_2020154072 - verlenen vergunning
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing tot vergunning van de Deputatie Oost-Vlaanderen voor een toegangspoort in een loods, Schuitje.

Verlenen verkoopbaarheidsattest verkavelen 2 loten - Kamershoek

Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 2 loten - Kamershoek.

11. Verlenen verkoopbaarheidsattest verkavelen 2 loten - Kamershoek
Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 2 loten - Kamershoek.

Goedkeuren plaatsen tijdelijke publiciteit, startdag chiromeisjes Elckerlyc Berlare

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit ter hoogte van Sint-Annaplein voor de promotie van de startdag van chiromeisjes Elckerlyc Berlare.

12. Goedkeuren plaatsen tijdelijke publiciteit, startdag chiromeisjes Elckerlyc Berlare
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit ter hoogte van Sint-Annaplein voor de promotie van de startdag van chiromeisjes Elckerlyc Berlare.

Hernemen aanvraag inname openbaar domein, Van Tieghemstraat 40

Het college van burgemeester en schepenen herneemt de aanvraag inname openbaar domein ter hoogte van Van Tieghemstraat 40.

13. Hernemen aanvraag inname openbaar domein, Van Tieghemstraat 40
Het college van burgemeester en schepenen herneemt de aanvraag inname openbaar domein ter hoogte van Van Tieghemstraat 40.

Bekrachtigen van besluit van de burgemeester van 17/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het besluit genomen door de burgemeester op17/08/2021.

14. Bekrachtigen van besluit van de burgemeester van 17/08/2021
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het besluit genomen door de burgemeester op17/08/2021.

Goedkeuren uitbetaling subsidie kleine landschapselementen 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de premie kleine landschapselementen goed.

15. Goedkeuren uitbetaling subsidie kleine landschapselementen 2021
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de premie kleine landschapselementen goed.

Goedkeuren bebossing voor een perceel kadastraal gekend als.2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A. Slot, Uitbergen in samenwerking met Bos+.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bebossing voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A in samenwerking met Bos+.

16. Goedkeuren bebossing voor een perceel kadastraal gekend als.2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A. Slot, Uitbergen in samenwerking met Bos+.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bebossing voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A in samenwerking met Bos+.

Goedkeuren tegemoetkoming bij rioolaansluiting.

Het college gaat akkoord met de tegemoetkoming van de rioolaansluiting.

17. Goedkeuren tegemoetkoming bij rioolaansluiting.
Het college gaat akkoord met de tegemoetkoming van de rioolaansluiting.

Gunnen veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking tijdens de restauratiewerken van het tuinpaviljoen

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gunnen van de veiligheidscoördinator 'ontwerp en verwezenlijking' tijdens de restauratiewerken van het tuinpaviljoen

18. Gunnen veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking tijdens de restauratiewerken van het tuinpaviljoen
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gunnen van de veiligheidscoördinator 'ontwerp en verwezenlijking' tijdens de restauratiewerken van het tuinpaviljoen

Proximus: adviesaanvraag werken openbaar domein Turfputstraat 100

Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.

19. Proximus: adviesaanvraag werken openbaar domein Turfputstraat 100
Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.

Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Kerkveld.

Het college van burgemeester en schepenen verleent Fluvius toelating voor de uitbreiding van het laagspanningsnet voor verkaveling te Kerkveld.

20. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Kerkveld.
Het college van burgemeester en schepenen verleent Fluvius toelating voor de uitbreiding van het laagspanningsnet voor verkaveling te Kerkveld.

Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Hogeweg 42.

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Telenet voor werken op openbaar domein Hogeweg 42.

21. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Hogeweg 42.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Telenet voor werken op openbaar domein Hogeweg 42.

Vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van verantwoordelijke IBO (C1-C3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van verantwoordelijke IBO (C1-C3) vast.

22. Vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van verantwoordelijke IBO (C1-C3)
Het college van burgemeester en schepenen stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van verantwoordelijke IBO (C1-C3) vast.

Kennisnemen verzaken opnemen functie IBO begeleider (C1-C3) in contractueel dienstverband.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verzaken aan functie IBO begeleider (C1-C3) in contractueel dienstverband.

23. Kennisnemen verzaken opnemen functie IBO begeleider (C1-C3) in contractueel dienstverband.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verzaken aan functie IBO begeleider (C1-C3) in contractueel dienstverband.

Principieel goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal - Brandweer Zone Oost

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met tariefvrijstelling Festivalhal voor Brandweer Zone Oost.

24. Principieel goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal - Brandweer Zone Oost
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met tariefvrijstelling Festivalhal voor Brandweer Zone Oost.

Goedkeuren verlenen geluidsvergunning voor communiefeest op privaat domein ter hoogte van Brielstraat 35 (café Koutercamping) op 11 september 2021 van 13 tot 22 uur

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verlenen van een geluidsvergunning goed voor een communiefeest op privaat domein ter hoogte van Brielstraat 35 (café Koutercamping) op 11 september 2021 en van 13 tot 22 uur

25. Goedkeuren verlenen geluidsvergunning voor communiefeest op privaat domein ter hoogte van Brielstraat 35 (café Koutercamping) op 11 september 2021 van 13 tot 22 uur
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verlenen van een geluidsvergunning goed voor een communiefeest op privaat domein ter hoogte van Brielstraat 35 (café Koutercamping) op 11 september 2021 en van 13 tot 22 uur

Vergunnen schenken van sterke dranken kermis Uitbergen

Het college van burgemeester en schepenen vergunt het schenken van sterke dranken.

26. Vergunnen schenken van sterke dranken kermis Uitbergen
Het college van burgemeester en schepenen vergunt het schenken van sterke dranken.

Start bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Overmere

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Overmere.

27. Start bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Overmere
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Overmere.

Start bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Berlare

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Berlare

28. Start bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Berlare
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Berlare

Start bekendmakingsprocedure inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde nissen te begraafplaats Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsprocedure inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde nissen te begraafplaats Berlare.

29. Start bekendmakingsprocedure inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde nissen te begraafplaats Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsprocedure inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde nissen te begraafplaats Berlare.

Bekendmaking procedure inzake de hernieuwing van concessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Overmere

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van concessies te begraafplaats Overmere.

30. Bekendmaking procedure inzake de hernieuwing van concessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Overmere
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van concessies te begraafplaats Overmere.

Bekendmaking procedure inzake de hernieuwing van columbariumconcessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van columbariumconcessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Berlare.

31. Bekendmaking procedure inzake de hernieuwing van columbariumconcessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van columbariumconcessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Berlare.

Afsluiten dossier 'arbeidsongeval van 15/07/2021'

Het college van burgemeester en schepenen sluit het dossier 'arbeidsongeval van 15/07/2021' definitief af.

32. Afsluiten dossier 'arbeidsongeval van 15/07/2021'
Het college van burgemeester en schepenen sluit het dossier 'arbeidsongeval van 15/07/2021' definitief af.

Principieel goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: vergoedingen op zaterdag en zondag

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.

33. Principieel goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: vergoedingen op zaterdag en zondag
Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.

Principiële wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram van gemeente en OCMW voor dat zal voorgelegd worden aan de vakbonden.

34. Principiële wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram van gemeente en OCMW voor dat zal voorgelegd worden aan de vakbonden.

Goedkeuren uitbreiding lopend contract JobSolutions

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van het lopende contract met JobSolutions goed.

35. Goedkeuren uitbreiding lopend contract JobSolutions
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van het lopende contract met JobSolutions goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met D.D.S.-KDV betreffende globaal project Zandstraat Berlare in uitvoering van masterplan Donk

Het college van burgemeester en schepenen gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de kostendelende vereniging “Dender, Durme en Schelde”.

36. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met D.D.S.-KDV betreffende globaal project Zandstraat Berlare in uitvoering van masterplan Donk
Het college van burgemeester en schepenen gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de kostendelende vereniging “Dender, Durme en Schelde”.

Goedkeuren kermisprogramma septemberkermis Berlare 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde kermisprogramma, septemberkermis Berlare 2021, goed

BP1. Goedkeuren kermisprogramma septemberkermis Berlare 2021
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde kermisprogramma, septemberkermis Berlare 2021, goed

Principieel goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: diverse aanpassingen i.v.m. gewijzigde regelgeving wat verloven betreft

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.

BP2. Principieel goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: diverse aanpassingen i.v.m. gewijzigde regelgeving wat verloven betreft
Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.

Afvaardigen vertegenwoordigers in vernieuwde organen consortium LB365

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt Annick Vermeir en Bob Pieters af in de nieuwe overlegorganen van het consortium LB365.

BP3. Afvaardigen vertegenwoordigers in vernieuwde organen consortium LB365
Het college van burgemeester en schepenen vaardigt Annick Vermeir en Bob Pieters af in de nieuwe overlegorganen van het consortium LB365.

1. Goedkeuren verslag

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de vorige zitting goed.
Pdf-versie
Akkoord

2. Weigeren inname standplaats jaarmarkt septemberkermis Berlare voor de verkoop van ter plekke te consumeren goederen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor de inname van een standplaats tijdens jaarmarkt septemberkermis Berlare en voor de verkoop van ter plekke te consumeren goederen.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor de inname van een standplaats tijdens jaarmarkt septemberkermis Berlare en voor de verkoop van ter plekke te consumeren goederen.
Pdf-versie
Akkoord

3. Reactie op weigering van opname constructie als vergund geacht in register: tennisveld met aanhorigheden

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de reactie op de weigering van de opname in het vergunningenregister als vergund geacht.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de reactie op de weigering van de opname in het vergunningenregister als vergund geacht.
Pdf-versie
Akkoord

4. Goedkeuren schrapping historische risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag tot schrappen van de historische risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag tot schrappen van de historische risicopercelen uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden
Pdf-versie
Akkoord

5. Vergunnen omgevingsaanvraag voor bouwen woongelegenheid & toeristisch logie - Donklaan 44

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woongelegenheid & toeristisch logie - Donklaan 44.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor bouwen woongelegenheid & toeristisch logie - Donklaan 44.
Pdf-versie
Akkoord

6. Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen halfopen woning - Daal 26

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen halfopen woning - Daal 26.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen halfopen woning - Daal 26.
Pdf-versie
Akkoord

7. Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen van een woning - Lindestraat 42

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen van een woning - Lindestraat 42.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen van een woning - Lindestraat 42.
Pdf-versie
Akkoord

8. Vergunnen omgevingsaanvraag voor verbouwen woning - Kleine Kouterstraat 17

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Kleine Kouterstraat 17.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor verbouwen woning - Kleine Kouterstraat 17.
Pdf-versie
Akkoord

9. Voorwaardelijk gunstig adviseren beroep in LA, verkavelen in 6 loten - 4 loten voor woningbouw (OMV_2021008634), Schoolstraat 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verkavelen in 6 loten - 4 loten voor woningbouw (OMV_2021008634), Schoolstraat 1.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie Oost-Vlaanderen voor verkavelen in 6 loten - 4 loten voor woningbouw (OMV_2021008634), Schoolstraat 1.
Pdf-versie
Akkoord

10. Beslissing Deputatie, Schuitje, OMV_2020154072 - verlenen vergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing tot vergunning van de Deputatie Oost-Vlaanderen voor een toegangspoort in een loods, Schuitje.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing tot vergunning van de Deputatie Oost-Vlaanderen voor een toegangspoort in een loods, Schuitje.
Pdf-versie
Akkoord

11. Verlenen verkoopbaarheidsattest verkavelen 2 loten - Kamershoek

Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 2 loten - Kamershoek.
Het college van burgemeester en schepenen verleent het verkoopbaarheidsattest voor verkavelen 2 loten - Kamershoek.
Pdf-versie
Akkoord

12. Goedkeuren plaatsen tijdelijke publiciteit, startdag chiromeisjes Elckerlyc Berlare

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit ter hoogte van Sint-Annaplein voor de promotie van de startdag van chiromeisjes Elckerlyc Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van tijdelijke publiciteit ter hoogte van Sint-Annaplein voor de promotie van de startdag van chiromeisjes Elckerlyc Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

13. Hernemen aanvraag inname openbaar domein, Van Tieghemstraat 40

Het college van burgemeester en schepenen herneemt de aanvraag inname openbaar domein ter hoogte van Van Tieghemstraat 40.
Het college van burgemeester en schepenen herneemt de aanvraag inname openbaar domein ter hoogte van Van Tieghemstraat 40.
Pdf-versie
Akkoord

14. Bekrachtigen van besluit van de burgemeester van 17/08/2021

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het besluit genomen door de burgemeester op17/08/2021.
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het besluit genomen door de burgemeester op17/08/2021.
Pdf-versie
Akkoord

15. Goedkeuren uitbetaling subsidie kleine landschapselementen 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de premie kleine landschapselementen goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de premie kleine landschapselementen goed.
Pdf-versie
Akkoord

16. Goedkeuren bebossing voor een perceel kadastraal gekend als.2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A. Slot, Uitbergen in samenwerking met Bos+.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bebossing voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A in samenwerking met Bos+.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bebossing voor het perceel 2de afdeling (UITBERGEN) sectie A, grondnummer 0377/A in samenwerking met Bos+.
Pdf-versie
Akkoord

17. Goedkeuren tegemoetkoming bij rioolaansluiting.

Het college gaat akkoord met de tegemoetkoming van de rioolaansluiting.
Het college gaat akkoord met de tegemoetkoming van de rioolaansluiting.
Pdf-versie
Akkoord

18. Gunnen veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking tijdens de restauratiewerken van het tuinpaviljoen

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gunnen van de veiligheidscoördinator 'ontwerp en verwezenlijking' tijdens de restauratiewerken van het tuinpaviljoen
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het gunnen van de veiligheidscoördinator 'ontwerp en verwezenlijking' tijdens de restauratiewerken van het tuinpaviljoen
Pdf-versie
Akkoord

19. Proximus: adviesaanvraag werken openbaar domein Turfputstraat 100

Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.
Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies.
Pdf-versie
Akkoord

20. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Kerkveld.

Het college van burgemeester en schepenen verleent Fluvius toelating voor de uitbreiding van het laagspanningsnet voor verkaveling te Kerkveld.
Het college van burgemeester en schepenen verleent Fluvius toelating voor de uitbreiding van het laagspanningsnet voor verkaveling te Kerkveld.
Pdf-versie
Akkoord

21. Goedkeuren adviesaanvraag werken openbaar domein Hogeweg 42.

Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Telenet voor werken op openbaar domein Hogeweg 42.
Het college van burgemeester en schepenen verleent positief advies aan Telenet voor werken op openbaar domein Hogeweg 42.
Pdf-versie
Akkoord

22. Vaststelling kandidaturen voor de selectieprocedure van verantwoordelijke IBO (C1-C3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van verantwoordelijke IBO (C1-C3) vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de kandidaturen voor de selectieprocedure van verantwoordelijke IBO (C1-C3) vast.
Pdf-versie
Akkoord

23. Kennisnemen verzaken opnemen functie IBO begeleider (C1-C3) in contractueel dienstverband.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verzaken aan functie IBO begeleider (C1-C3) in contractueel dienstverband.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verzaken aan functie IBO begeleider (C1-C3) in contractueel dienstverband.
Pdf-versie
Akkoord

24. Principieel goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal - Brandweer Zone Oost

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met tariefvrijstelling Festivalhal voor Brandweer Zone Oost.
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met tariefvrijstelling Festivalhal voor Brandweer Zone Oost.
Pdf-versie
Akkoord mits aanpassing

25. Goedkeuren verlenen geluidsvergunning voor communiefeest op privaat domein ter hoogte van Brielstraat 35 (café Koutercamping) op 11 september 2021 van 13 tot 22 uur

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verlenen van een geluidsvergunning goed voor een communiefeest op privaat domein ter hoogte van Brielstraat 35 (café Koutercamping) op 11 september 2021 en van 13 tot 22 uur
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verlenen van een geluidsvergunning goed voor een communiefeest op privaat domein ter hoogte van Brielstraat 35 (café Koutercamping) op 11 september 2021 en van 13 tot 22 uur
Pdf-versie
Akkoord

26. Vergunnen schenken van sterke dranken kermis Uitbergen

Het college van burgemeester en schepenen vergunt het schenken van sterke dranken.
Het college van burgemeester en schepenen vergunt het schenken van sterke dranken.
Pdf-versie
Akkoord

27. Start bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Overmere

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Overmere.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Overmere.
Pdf-versie
Akkoord

28. Start bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Berlare

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Berlare
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsperiode inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde gronden te begraafplaats Berlare
Pdf-versie
Akkoord

29. Start bekendmakingsprocedure inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde nissen te begraafplaats Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsprocedure inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde nissen te begraafplaats Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingsprocedure inzake ontruimingen van niet-geconcedeerde nissen te begraafplaats Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

30. Bekendmaking procedure inzake de hernieuwing van concessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Overmere

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van concessies te begraafplaats Overmere.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van concessies te begraafplaats Overmere.
Pdf-versie
Akkoord

31. Bekendmaking procedure inzake de hernieuwing van columbariumconcessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Berlare.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van columbariumconcessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Berlare.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van de bekendmakingsprocedure inzake de hernieuwing van columbariumconcessies, zonder bijbegraving (verlenging) te begraafplaats Berlare.
Pdf-versie
Akkoord

32. Afsluiten dossier 'arbeidsongeval van 15/07/2021'

Het college van burgemeester en schepenen sluit het dossier 'arbeidsongeval van 15/07/2021' definitief af.
Het college van burgemeester en schepenen sluit het dossier 'arbeidsongeval van 15/07/2021' definitief af.
Pdf-versie
Akkoord

33. Principieel goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: vergoedingen op zaterdag en zondag

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.
Pdf-versie
Akkoord

34. Principiële wijziging van het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW en wijziging bijhorende personeelsformatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram van gemeente en OCMW voor dat zal voorgelegd worden aan de vakbonden.
Het college van burgemeester en schepenen stelt een gewijzigd gezamenlijk organogram van gemeente en OCMW voor dat zal voorgelegd worden aan de vakbonden.
Pdf-versie
Akkoord

35. Goedkeuren uitbreiding lopend contract JobSolutions

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van het lopende contract met JobSolutions goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van het lopende contract met JobSolutions goed.
Pdf-versie
Akkoord

36. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met D.D.S.-KDV betreffende globaal project Zandstraat Berlare in uitvoering van masterplan Donk

Het college van burgemeester en schepenen gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de kostendelende vereniging “Dender, Durme en Schelde”.
Het college van burgemeester en schepenen gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de kostendelende vereniging “Dender, Durme en Schelde”.
Pdf-versie
Akkoord

BP1. Goedkeuren kermisprogramma septemberkermis Berlare 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde kermisprogramma, septemberkermis Berlare 2021, goed
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde kermisprogramma, septemberkermis Berlare 2021, goed
Pdf-versie
Akkoord

BP2. Principieel goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: diverse aanpassingen i.v.m. gewijzigde regelgeving wat verloven betreft

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.
Pdf-versie
Akkoord

BP3. Afvaardigen vertegenwoordigers in vernieuwde organen consortium LB365

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt Annick Vermeir en Bob Pieters af in de nieuwe overlegorganen van het consortium LB365.
Het college van burgemeester en schepenen vaardigt Annick Vermeir en Bob Pieters af in de nieuwe overlegorganen van het consortium LB365.
Pdf-versie
Akkoord