Gemeente Berlare

Burgemeester Gemeente Berlare

Burgemeester Gemeente Berlare

Besluitenlijst van Burgemeester Gemeente Berlare, zitting van 28 jan 2022, 08:30 uur.

Pdf-versie

BURGEMEESTER VAN 28 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 08.30 uur.
Locatie:

Beslissen bij hoogdringendheid tot het houden van digitale raden (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn) en de maatregelen tot democratische transparantie

De burgemeester vaardigt een politiebesluit uit om de komende gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden, met maatregelen tot democratische transparantie.

PUNT 1: Beslissen bij hoogdringendheid tot het houden van digitale raden (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn) en de maatregelen tot democratische transparantie
De burgemeester vaardigt een politiebesluit uit om de komende gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden, met maatregelen tot democratische transparantie.

PUNT 1: Beslissen bij hoogdringendheid tot het houden van digitale raden (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn) en de maatregelen tot democratische transparantie

De burgemeester vaardigt een politiebesluit uit om de komende gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden, met maatregelen tot democratische transparantie.
De burgemeester vaardigt een politiebesluit uit om de komende gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden, met maatregelen tot democratische transparantie.
Pdf-versie