Gemeente Berlare

Burgemeester Gemeente Berlare

Burgemeester Gemeente Berlare

Besluitenlijst van Burgemeester Gemeente Berlare, zitting van 03 jan 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

BURGEMEESTER VAN 03 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Afleveren conformiteitsattest, Lindestraat 66B

De burgemeester levert een conformiteitsattest af voor Lindestraat 66B.

PUNT 1: Afleveren conformiteitsattest, Lindestraat 66B
De burgemeester levert een conformiteitsattest af voor Lindestraat 66B.

PUNT 1: Afleveren conformiteitsattest, Lindestraat 66B

De burgemeester levert een conformiteitsattest af voor Lindestraat 66B.
De burgemeester levert een conformiteitsattest af voor Lindestraat 66B.
Pdf-versie
Akkoord