Agenda van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Berlare, zitting van 31 jan 2022, 00:00 uur

Pdf-versie

PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van 13 december 2021

PUNT 2: Bepalen van de voorwaarden van het visum van de financieel directeur.

PUNT 3: Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze overheidsopdracht 'Levering van dranken aan het OCMW van Berlare'

PUNT 4: Mondelinge vragen

PUNT 5: Definitief goedkeuren van de aanvraag tot schadeloosstelling voor een beroepsziekte